Aktualności

OTWARCIE I POŚWIĘCENIE DZIENNEGO DOMU POBYTU

W dniu dzisiejszym miało miejsce oficjalne otwarcie i poświęcenie Dziennego Domu Pobytu w Jabłonowie – Zamku powstałego w ramach Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Gospodarzami uroczystości byli uczestnicy Projektu – Panie i Panowie  z pracownikami i kierowniczką s. Kamilą Lewicką.

ŚWIĘTUJEMY WSPOMNIENIE LITURGICZNE BŁ. MARII KARŁOWSKIEJ!

W dniu dzisiejszym w Zgromadzeniu i w Jabłonowie Pomorskim uroczyście wspominamy w liturgii bł. Marię Karłowską. We mszy św. dziękowałyśmy Panu Bogu za dar Jej życia, poświęcenia w apostolstwie, świętości potwierdzonej przez beatyfikację, za trwanie Zgromadzenia i Patronat dla naszego Miasta oraz za wszystkie łaski uproszone przez przyczynę Bł. Matki Marii, pasterki. Prosiłyśmy również z ufnością o dar kanonizacji Matki Założycielki oraz o dalsze łaski w polecanych Jej intencjach.

Skrzynka intencji

„Pokładaj zawsze nadzieję w Bogu,
który chce ci pomóc, bo jest dobry;
i umie – bo jest mądry;
i może, bo jest wszechmocny”

Bł. Maria Karłowska

PRZEŚLIJ SWOJĄ INTENCJĘ

  Dom Generalny
  Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej

  Jabłonowo-Zamek 19
  87-330 JABŁONOWO POMORSKIE
  tel. +48 56 495 70 50
  e-mail: sekretariat@pasterki.pl

  Diecezjalne Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej
  e-mail: m.karlowska_xl@wp.pl

  KONTO

  Bank PKO BP Oddział I Brodnica
  22 1020 5024 0000 1302 0046 1194