Aktualności

Skrzynka intencji

„Pokładaj zawsze nadzieję w Bogu,
który chce ci pomóc, bo jest dobry;
i umie – bo jest mądry;
i może, bo jest wszechmocny”

Bł. Maria Karłowska

PRZEŚLIJ SWOJĄ INTENCJĘ

Dom Generalny
Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej

Jabłonowo-Zamek 19
87-330 JABŁONOWO POMORSKIE
tel. +48 56 495 70 50
e-mail: sekretariat@pasterki.pl

Diecezjalne Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej
e-mail: m.karlowska_xl@wp.pl

KONTO

Bank PKO BP Oddział I Brodnica
22 1020 5024 0000 1302 0046 1194