Patronat

PAPIESKI PATRONAT

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim, Uchwałą nr XLI/172/2009 z dnia 05.06.2009 r. Radni Miasta jednogłośnie przyjęli Patronat bł. Marii Karłowskiej dla Jabłonowa Pomorskiego. Dekret Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny w Watykanie przyznający Patronat Miastu przekazał Panu Burmistrzowi Tadeuszowi Fuksowi Kanclerz Kurii Biskupiej, Ks. Andrzej Nowicki.

Komitet organizacyjny obchodów tworzyli: burmistrz MiG Tadeusz Fuks, Piotr Boiński, przewodniczący Rady Miejskiej, m. Gracjana Zborała, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek i Ryszard Bober, szef fundacji sztandaru.

Podczas sesji Pan Przewodniczący Piotr Boiński podkreślił, że ostatnią wolą Bł. Matki Marii było, aby spocząć właśnie na wzgórzu w Jabłonowie Pom. M.in. powiedział: „Życie i działalność Matki Marii była związana z naszym Miastem. Dzisiejsza uroczystość nie jest tylko efektem ostatnich dwu lat, ale kilku pokoleń ludzi, którzy tutaj żyli i pracowali według wskazań Bł. Matki Marii. 06 czerwca 1997 roku Ojciec św. Jan Paweł II beatyfikował w Zakopanem Matkę Marię. 10 rocznica od Jej beatyfikacji jakby na nowo rozbudziła temat związany z życiem Bł. Matki Marii i również ta rocznica była jakby bodźcem do podjęcia starań związanych z patronatem. Te sprawy zostały powierzone Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Andrzejowi Suskiemu Ordynariuszowi diecezji toruńskiej, który w dość krótkim czasie dokonał bardzo wiele i jesteśmy Mu za to wdzięczni. I tak 04 września 2008 roku Kongregacja do Spraw Kultu Bożego przyznała Patronat Bł. Matki Marii dla naszego Miasta.

Na uroczystej sesji przyjęto również projekt sztandaru dla miasta Jabłonowa, którego prezentacja, poświęcenie i przekazanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pom., a następnie Pocztowi Sztandarowemu miała miejsce podczas uroczystej Mszy św. Przewodniczącym Komitetu fundacji sztandaru był Pan Ryszard Bober, przewodniczący Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego.

Prezentacja sztandaru: jedna strona – na białym tle wizerunek Bł. Marii Karłowskiej otoczony napisem „Miłość wymaga czynu”, druga strona – na granatowym tle herb Miasta i Gminy Jabłonowa, daty: 1222 (pierwsza wzmianka w dokumentach o Jabłonowie), 1962 (nadanie praw miejskich), 2009 upamiętniający uroczystość nadania patronatu i sztandaru) i napis –  Miasto i Gmina Jabłonowo Pom.

W uroczystościach uczestniczyły delegatki ze wszystkich domów zgromadzenia, licznie zaproszeni goście świeccy i duchowni, m.in. bp Andrzej Suski, bp Jan Szlaga i bp Józef Szamocki, parlamentarzyści i senatorowie, samorządowcy z Urzędu Marszałkowskiego oraz prezydenci Torunia i Grudziądza.

POMNIK

Z inicjatywy przewodniczącego Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego Ryszarda Bobera oraz przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Pasterek Matki Gracjany Zborały, 22 września 2017 r. powołany został Komitet Społeczny Budowy Pomnika Bł. Matki Marii Karłowskiej, który chcąc upamiętnić patriotyczną działalność Bł. Matki Marii Karłowskiej na 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, podjął się zadania doprowadzenia do wybudowania jej pomnika w Jabłonowie Pomorskim. Zadaniami Komitetu było również pozyskanie środków pieniężnych na budowę pomnika, określenie założeń projektowych i zamówienie projektu pomnika, zamówienie wykonawstwa pomnika oraz zorganizowanie uroczystości odsłonięcia pomnika.

Komitet Społeczny powierzył wykonanie pomnika Adamowi Kubie Matejkowskiemu, pochodzącemu z Warszawy artyście rzeźbiarzowi, mieszkającemu w Płowężu a terenie gminy Jabłonowo Pomorskie.

Uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika Bł. Matki Marii Karłowskiej dokonał 1 czerwca 2018 r. w Jabłonowie Pomorskim ks. bp Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej razem z biskupem seniorem Andrzejem Suskim.

Pomnik został usadowiony w parku u zbiegu ul. Mostowej i Wigury. Przyjął formę przestrzenną, w którą każdy przechodzień może wkroczyć, przysiąść w zadumie na kamiennej ławeczce i kontemplować przesłanie, jakie nam pozostawiła Matka.

Pomnik obejmie scenę z trzema postaciami, każda w wysokości około 2 metrów. Siedząca Błogosławiona Matka Maria w jednej ręce trzyma krzyżyk od różańca, a drugą w geście zaproszenia kieruje do nadchodzącej dziewczyny, zagubionej, poszukującej swojej drogi w życiu. Obok Matki natomiast siedzi dziewczyna spokojna, wyciszona, ufna i wyraźnie zadowolona, trzymając księgę, z której czyta słowa Matki Marii: „Pokładaj zawsze nadzieję w Bogu, który chce ci pomóc, bo jest dobry; i umie, bo jest mądry; i może, bo jest wszechmocny”. Dziewczyna jest głęboko przejęta, co świadczy o tym, że słowa Matki dokonały w niej przemiany i stały się drogowskazem jej młodego życia.

Ta scena – to przesłanie dla młodych – dla nas wszystkich: że WARTO zauważyć dobro – pomyśleć nad nim, wziąć je w serce – i jeśli trzeba – dokonać przemiany, by uzyskać wyciszenie swego wnętrza i przekonanie o wartości życia – dobrego życia – Chciałoby się powiedzieć: Przechodniu, zatrzymaj się! – Spójrz i pomyśl – zadumaj się nad tym, co jest – co być powinno -co chciałbyś, aby było – Taka jest rola Pomnika.