Zarząd generalny

Przełożona generalna

m. Gracjana Zborała

Radne generalne

s. Flawia Paciorek  wikaria generalna
s. Fides Lemanczyk
s. Nina Filipczyk
s. Katarzyna Machut

Sekretarka generalna

s. Flawia Paciorek

Ekonomka generalna

s. Fides Lemanczyk

Delegatka ds. ochrony dzieci i młodzieży

s. Katarzyna Machut