Niech Pan Wam błogosławi i strzeże…!

60 i 65 lat życia zakonnego s. przełożonej Anieli i s. Zenony. Piękny jubileusz!

Uwielbiaj duszo moja Pana!