ROK 2025 – ROKIEM ŚWIĘTYM!

https://www.iubilaeum2025.va/pl/giubileo-2025/logo.html

Papież Franciszek oficjalnie ogłosił Jubileusz 2025 roku. Będzie on „Rokiem Świętym, charakteryzującym się nadzieją, która nie gaśnie, nadzieją w Bogu” – stwierdził Ojciec Święty w bulli „Spes non confundit” (Nadzieja zawieść nie może)

BULLA „Spes non confundit” https://www.ekai.pl/dokumenty/spes-non-confundit-bulla-oglaszajaca-jubileusz-zwyczajny-roku-2025-9-maja-2024/

Hymn Jubileuszu 2025 https://www.iubilaeum2025.va/pl/giubileo-2025/inno-giubileo-2025.html

MODLITWA JUBILEUSZOWA  
  
 Ojcze, który jesteś w niebie,
 niech wiara, którą nam dałeś
 w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, naszym Bracie,
 i płomień miłości
 rozlany w naszych sercach przez Ducha Świętego,
 obudzą w nas błogosławioną nadzieję
 na przyjście Twojego Królestwa.
 
 Niech Twoja łaska przemienia nas
 w pracowitych siewców ewangelicznych ziaren,
 które będą zaczynem ludzkości i kosmosu,
 w ufnym oczekiwaniu
 nowego nieba i nowej ziemi,
 gdy moce Zła zostaną pokonane,
 a Twoja chwała objawi się na wieki.
 
 Niech łaska Jubileuszu
 ożywi w nas, Pielgrzymach nadziei,
 pragnienie dóbr niebieskich
 i rozleje po całej ziemi
 radość i pokój
 naszego Odkupiciela.
 Tobie Boże, błogosławiony po wsze czasy,
 niech będzie cześć i chwała na wieki.
 Amen 
   
                 firma-francesco.png