Maryjo Niepokalana, bądź moją Mistrzynią…

Dziś kandydatka Magdalena została przyjęta do Postulatu. Formacja na tym etapie będzie przebiegać we wspólnocie sióstr w Żołędowie.

Przełożona Generalna m. Gracjana skierowała do Postulantki słowa zachęty, aby podjęła pierwszy etap szkoły życia zakonnego z odwagą i zaufaniem Dobremu Pasterzowi oraz Jego Matce Maryi. Życzyła współpracy z łaską Bożą, wierności i wielkodusznej odpowiedzi na każde wymaganie formacji, aby ten czas przyniósł w duszy takie owoce, o jakich mówiła nasza Błogosławiona Matka w liście skierowanym do postulantek.

Postulantka oddała się Maryi w macierzyńską niewolę miłości, prosząc:

„Pomóż mi, Maryjo Matko moja, abym we wszystkim była podobna do Ciebie i Twego Boskiego Syna – Jezusa Dobrego Pasterza. Uczyń mnie czystą, jak Ty byłaś czystą. Ozdób mnie cnotami, którymi na ziemi się odznaczałaś. Pozwól mi często spoglądać na Twój święty wizerunek – w modlitwie, w pracy, w walce i w cierpieniu. Pozwól mi pytać się, co byś Ty, Matko, uczyniła na moim miejscu.

Chcę iść chętnie za Twymi wskazaniami i tak żyć, aby rysy Twoje odbiły się we mnie – Twoim dziecku.

Maryjo Niepokalana, bądź moją Mistrzynią. Uproś mi łaskę wierności i wytrwania w służbie Bożej. Amen.”

To był piękny dzień!

Życzymy Postulantce słowami naszej bł. Matki Założycielki:

„Duch Dobrego Pasterza niech Cię ogarnie w myślach, słowach i uczynkach, a staniesz się umiłowaną Jego córką” .