ZALESIE GÓRNE – wprowadzenie relikwii – 19.03.2023 r.

Bł. Maria Karłowska w znaku relikwii zawitała w Parafii pw. św. Huberta w Zalesiu Górnym na zaproszenie Ks. Proboszcza Krzysztofa Grzejszczyka. Na każdej Mszy św. wierni mogli zapoznać się z życiem i apostolstwem Błogosławionej , które w zarysie przedstawiła s. Flawia, wikaria generalna. Parafianie zostali wprowadzeni w temat poprzez krótki pokaz slajdów przygotowany przez gospodarzy miejsca.

Procesjonalne wprowadzenie relikwii miało miejsce na czterech Mszach św. Nasza bł. Matka dołączyła do wielu świętych i błogosławionych obecnych w swoich relikwiach w tej świątyni. Przyszła do ludzi Zalesia z konkretnym przesłaniem: „Pokładaj zawsze ufności w Bogu, który chce Ci pomóc, bo jest dobry, i umie, bo jest mądry, i może, bo jest wszechmocny.”

Ufamy, że obok Patrona Parafii i wszystkich obecnych w niej świętych, bł. Matka Maria będzie skuteczną orędowniczką we wszystkich trudnych sprawach zwracających się do Niej w modlitwie.