Białe szaleństwo!

To był bardzo dobry dzień pełen radości i zabawy. Kolejny dzień ferii w świetlicy, to białe szaleństwo na śniegu! Nie zabrakło też rozmowy o byciu dobrym, o wolontariacie…

Siostra przybliżyła dziewczynkom postać Helenki Kmieć, która pomagała na misjach w Boliwii. Tam też podczas napadu na ochronkę dla dzieci, w której Helenka przebywała, została ugodzona nożem, mimo prób ratowania życia, zmarła. Dla wielu ludzi pozostanie wzorem postępowania, inspiracją do czynienia dobra i całkowitego zawierzenia Bogu. 🙂🙏❤️