Echo ze Wzgórza Bł. Matki Marii Pasterki

Spis numerów


lipiec 2016/08
nr 177

ZASŁUCHANI W SŁOWO BOŻE – SŁOWO MIŁOSIERDZIA

 

KRAKÓW, 26-31 LIPCA 2016 r.

Na cały świat rozbrzmiewają słowa biblijne: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Jezus Miłosierny w osobie swego Namiestnika Papieża Franciszka staje na polskiej ziemi, aby młodym całego świata przekazać Słowo Boże – Słowo Miłosierdzia, aby razem z nimi przeżyć wielkie święto Wiary. Śpiewajmy razem
z  pielgrzymami XXXI Światowych Dni Młodzieży:

Wznoszę swe oczy ku górom,  -  Skąd przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On  - Miłosiernym jest!

Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,  -  By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich Ran,  -  Nowe życie tchnąć!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

Zatrzymajmy się w zwykłej gonitwie codzienności, aby razem z młodymi spotkać Miłosiernego Pana, który poucza nas, że „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Wraz z tym tematem - Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie wpisuje się w Rok Święty Miłosierdzia, stając się prawdziwym Jubileuszem Młodych w wymiarze światowym. Zasłuchajmy się więc wraz z nimi w Słowo Boże… Zasłuchajmy się, aby odkryć na nowo misję, jaką Pan Zmartwychwstały powierzył swemu Kościołowi: „być znakiem i narzędziem miłosierdzia Ojca” (Homilia podczas Pierwszych Nieszporów Niedzieli Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia 2015).

ŻYJEMY W CZASACH MIŁOSIERDZIA

Jak mówi Papież Franciszek w Orędziu na XXXI Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, już św. Jan Paweł II „przeczuwał, że nastał czas Miłosierdzia”. Na początku swego pontyfikatu napisał encyklikę „Dives in Misericordia”. W Roku Świętym 2000 kanonizował siostrę Faustynę i ustanowił Święto Bożego Miłosierdzia, obchodzone w drugą Niedzielę Wielkanocną, a w 2002 roku osobiście konsekrował w Krakowie Sanktuarium Jezusa Miłosiernego, zawierzając świat Bożemu Miłosierdziu i wyrażając pragnienie, by to orędzie dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i wypełniło ich serca nadzieją: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień Miłosierdzia. W Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!” (Homilia podczas poświęcenia sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, 17 sierpnia 2002).

RADOŚCIĄ BOGA JEST PRZEBACZANIE

Dobrze, że Następca na Stolicy Piotrowej podjął tę zachętę i wskazał nam wszystkim – nie tylko młodym – że „w biblijnym rozumieniu Miłosierdzia zawarte są konkretne cechy miłości, która jest wierna, darmowa i umie przebaczać”. Przebacza nawet niewiernemu, lecz skruszonemu synowi, chociaż jego postępowanie słusznie zasługiwałoby na karę. Według Papieża Franciszka, miłość miłosierna „pochodzi z wnętrza jako uczucie głębokie, naturalne, złożone z czułości i współczucia, pobłażliwości i przebaczenia” (Misericordiae Vultus, 6). Radością Boga jest przebaczanie – mówi Papież. Każdy z nas jest zaginioną owcą, zgubioną drachmą. Każdy z nas jest owym synem, który zmarnował swoją wolność idąc za fałszywymi bożkami, iluzjami szczęścia i wszystko utracił. Ale Bóg o nas nie zapomina, Ojciec nigdy nas nie opuszcza. Jest Ojcem cierpliwym, zawsze na nas czeka! A kiedy do Niego powracamy, przyjmuje nas jak synów w swoim domu, ponieważ nigdy, nawet na chwilę, nie przestał czekać na nas z miłością” (Modlitwa Anioł Pański, 15 września 2013).

ZNAK MIŁOSIERDZIA

Światowym Dniom Młodzieży każdorazowo towarzyszy Krzyż. Krzyż jest najbardziej wymownym znakiem Miłosierdzia Boga. Jest potwierdzeniem, że miarą miłości Boga wobec ludzkości jest miłość bez miary! Na krzyżu możemy dotknąć Miłosierdzia Boga i dać się dotknąć Jego Miłosierdziu! W Jezusie wszystko mówi o miłosierdziu. Co więcej: On sam jest Miłosierdziem. Dlatego Papież Franciszek wzywa: „Przyjdźcie do Niego i nie bójcie się! Przyjdźcie, by powiedzieć Mu z głębi waszych serc: „Jezu ufam Tobie!”. Pozwólcie, by dotknęło was Jego bezgraniczne Miłosierdzie, abyście wy z kolei, poprzez uczynki, słowa i modlitwę, stali się apostołami miłosierdzia w naszym świecie zranionym egoizmem, nienawiścią i rozpaczą. Nieście płomień miłosiernej miłości Chrystusa - o którym mówił św. Jan Paweł II - w środowiska waszego codziennego życia i aż na krańce ziemi”.

ZASŁUCHAJMY SIĘ W SŁOWO MIŁOSIERDZIA

Błogosławiona Matka Maria Karłowska, zasłuchana zawsze w Słowo Boże, zainspirowana Słowem o Miłosierdziu Bożym, miała w myśli i sercu słowa Chrystusa Pana: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Nic więc dziwnego, że mówiła: „Nie odpychaj nigdy tych, których Bóg nie odpycha! Nie potępiaj tych, których Bóg nie potępia! Nie odsuwaj tych, których Bóg stara się przyciągnąć!”.

Św. Jan Paweł II podzielił się kiedyś, po spotkaniu z młodymi, taką refleksją: „Z kim przestajesz, takim się stajesz”. Wszyscy więc, bez względu na wiek, starajmy się modlitwą, sercem i duchem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży, abyśmy – idąc za myślą Ks. Arcybiskupa Nuncjusza Celestina Migliore - patrząc na autentyczność, szczerość, prostotę, entuzjazm Młodzieży, starali się wydobywać z nas samych to, co najlepsze, a co może z biegiem lat nieco się nam przyprószyło, osłabło, straciło swój sens i zapał. Śpiewajmy z przekonaniem wraz z młodymi:

Gdyby nam Pan nie odpuścił win,  -  Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my  -  Czyńmy jak nasz Bóg!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

                                              

                                                                                                   Opracowała s. Gaudiosa Dobrska CSDP