Echo ze Wzgórza Bł. Matki Marii Pasterki

Spis numerów


październik  2010/10
nr 104

ŚWIADKOWIE MIŁOŚCI
Z RÓŻAŃCEM W DŁONIACH

„Różaniec… okrągłe paciorki przesuwały się w palcach delikatnie… ciepło…

dotykając wielkich tajemnic, wyrytych w historii zbawienia…

dotykały tego co było, jest i będzie…

dotykają i mnie – udziałowca tego wszystkiego…

(„Przemyślenia”, Toszek - Tworóg 1991-93)

 

            Rozpoczynamy październik, tak przez nas ukochany miesiąc różańca świętego. Miesiąc, który w szczególny sposób przypomina nam Umiłowanego „Papieża różańcowego”, Czcigodnego Sługę Bożego Jana Pawła II. Rozpoczynając nabożeństwa różańcowe, oczyma duszy widzimy Ojca Świętego z nieodłącznym różańcem w dłoni… Słyszymy jeszcze Jego „Zdrowaś”, kiedy prowadził modlitwę różańcową w każdą pierwszą sobotę miesiąca… To właśnie On dał wymowne świadectwo: „Różaniec jest moją ulubioną modlitwą”. Przy spotkaniu rozdawał nam różańce. Iluż z nas od tamtych lat pokochało tę modlitwę, o której niejednokrotnie mówiło się, że to „taka zwykła modlitwa, długa i taka nużąca”. Ojciec Święty Jan Paweł II przekonał nas jednak – nie tylko słowem, ale i swoim osobistym przykładem,  że różaniec nie jest zwykłą modlitwą; to jest sposób na życie!

„Jest to modlitwa przedziwna w swej prostocie i głębi. Oto bowiem – mówi Sługa Boży - na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa, jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Ta prosta modlitwa pulsuje więc niejako życiem ludzkim”. Ojciec święty wyjawił nam, że On sam tak właśnie uczynił: wprowadził swoje życie i cały swój pontyfikat w codzienny rytm różańca. Nauczył i nas, jak – od porannego pacierza i modlitwy „Anioł Pański” aż do modlitwy wieczornej - „Zdrowaś Maryjo” ma wystukiwać rytm poszczególnych godzin i przenikać wszystkie nasze dni.

Szczególnie teraz, w miesiącu październiku, w kościołach, przy kapliczkach przydrożnych, w domach rodzinnych, we wspólnotach - sercem i ustami pozdrawiamy Maryję, Matkę Najlepszą i powierzamy Jej wszystkich, wszystko i siebie samych. „Zdrowaś Maryjo” tylekroć powtarzane oddaje nas wciąż na nowo w dobre ręce Matki; tej, która u stóp Krzyża Jezusowego przyjęła nas za swoje dzieci i już nigdy nas się nie wyrzeknie. Różaniec – to święty łańcuch wzajemnej miłości, który łączy nas z Matką. Z naszych serc i rąk idzie do Serca i Dłoni Matki, aby owocami powtarzanych „Zdrowaś” mogła obdarować nie tylko nas samych, ale i wszystkich, których Jej polecamy.

   Modlitwa różańcowa była kształtowana przez wiele lat, aż do obecnie znanej formy. Ogromne zasługi w propagowaniu jej mieli liczni święci i Papieże. Niekwestionowane zasługi odniósł zakon kaznodziejski dominikanów, dlatego średniowieczne malowidła przedstawiają właśnie św. Dominika, otrzymującego z rąk Matki Bożej sznur do liczenia „Zdrowaś Maryjo”, czyli różaniec. Po soborze Trydenckim modlitwa różańcowa stała się praktyką wszystkich rodzin chrześcijańskich.

Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyjednać pokój dla świata i koniec wojny!” – zachęcała Matka Boża dzieci fatimskie. Najprawdopodobniej to właśnie przesłanie z objawień Matki Bożej w Fatimie z roku 1917 rozpowszechniło różaniec w całej niemal społeczności chrześcijan. Podobnie zresztą i modlitwa, o którą prosi w nim Matka Boża: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy”. Błogosławiona Maria Karłowska w 1930 roku poleciła swoim siostrom dodawać do tajemnic różańcowych tę właśnie modlitwę fatimską.

Do stroju zakonnego swych sióstr Matka Maria włączyła duży różaniec, wyjaśniając, że różaniec, który siostry przy pasku noszą, jest znakiem, że w szczególny sposób należą do Najśw. Maryi Panny, co je powinno zachęcać do odmawiania go codziennie z wielkim nabożeństwem. Możemy powiedzieć to samo o wszystkich, w dłoniach których widoczny jest różaniec.

Spróbujmy spojrzeć na te sprawy według myśli Błogosławionej Pasterki z Jabłonowskiego Wzgórza. Przez całe apostolskie życie różaniec można by nazwać nieodłącznym atrybutem modlitwy Matki Marii i znakiem Jej zawierzenia Bogarodzicy. Wspominano, że „różaniec święty zawsze odmawiała, za zdrowia i w chorobie. Przy nawale zajęć przesuwała dyskretnie paciorki różańca, jednocześnie kontynuując rozmowę i nie tracąc jej wątku (miała bowiem dar podzielności uwagi). Zobowiązała się nawet ślubem do codziennego odmawiania całego różańca”. W ten sposób różańcowe „Zdrowaś Maryjo” zrosło się niejako z życiem naszej Błogosławionej.

W swoich pismach Matka Maria wkłada w usta Maryi taką obietnicę: Jeżeli będziecie odmawiać różaniec na Moją cześć, nie opuszczę was, będę z wami po wszystkie czasy! Skoro Syn Boży obrał Mnie za Swoją Matkę, każdej mej prośby gotów jest wysłuchać. Gdy Jego sprawiedliwość domaga się, by odrzucił grzesznika, Ja proszę, aby mu przynajmniej dał czas do nawrócenia się i pokuty - i On wysłuchuje Mojej modlitwy. Bądź więc napełniona ufnością, bo Ja wszystko mogę dla tych, którzy się do mnie pobożnie uciekają. Otrzymuję dla nich wielkie łaski i dary. Doznasz pomocy, jeżeli będziesz miała zaufanie do Mnie!

Na tej podstawie Maria Karłowska doznała skutków bezwarunkowego zawierzenia Maryi w swoim życiu osobistym i w zleconym jej przez Opatrzność dziele apostolskim. Z jakąż radością spotkała dobre Oblicze Matki Nieustającej Pomocy w kościele zamkowym w Jabłonowie, gdy w 1932 roku przybyła tutaj, aby pertraktować w sprawie nabycia posiadłości jabłonowskiej na Dom Generalny i szkołę gospodarczą dla dziewcząt! Nie wątpimy, że właśnie Jej zawierzyła mające powstać nowe dzieło. Bo jakże nie oddać tego Maryi, skoro Syn Boży nie wahał się zawierzyć Jej Samego Siebie w chwili Wcielenia, a potem pozwolił Matce kształtować Siebie jako Syna Człowieczego?

Błogosławiona Matka Maria mówi, że właśnie przez modlitwę oddajemy się w ręce Boga, stając się przez to narzędziem do Jego dzieł i wyroków. Kto orze i sieje z oczyma utkwionymi w górę, ten uprasza sobie u Boga wzrost pomyślny. Twierdzi też, że Matka Boża działa cuda poprzez różaniec, gdy równocześnie
z odmawianiem „Zdrowasiek” staramy się naśladować Jej cnoty.

Matka Maria mówi, że potęga modlitwy więcej znaczy, niż tysiączne wysiłki uczonych, a tym większy odnosi triumf nad złem, im bardziej ufa w pokorze - i dodaje: Bogu ufam, że przez różaniec będzie wszystko!

            Zdaniem wielu Świętych, m.in. św. Jana Vianney, Gerarda Majeli – „Zdrowaś Maryjo” dobrze odmówione, tzn. z uwagą i pobożnością, jest uświęceniem duszy, weselem Aniołów, pieśnią wybranych, pociechą Maryi i chwałą Trójcy Świętej; jest nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki; jest młotem, który go miażdży. Jaką moc nad złem ma pobożnie odmawiany różaniec, może świadczyć fakt z życia naszej Błogosławionej, o którym wspominają świadkowie: kiedyś wstająca rano Matka Maria znalazła na swym stoliku porozrywany na kawałki różaniec – tak szatan zemścił się w nocy za odmawiane przez Nią „Zdrowaśki”.

Sługa Boży Ks. Kardynał Prymas Stefan Wyszyński zachęca: „Opaszmy kulę ziemską różańcem! Gdy na tyle problemów rady nie mamy, zostaje jedno: mieć
w kieszeni różaniec i modlić się. Modlitwa może pomóc! Ona zdolna jest oświecić umysły, poprawić wolę ludzką”.

W świetle tych rozważań byłoby dobrze uświadomić sobie, że jednym ze znaków rozpoznawczych świadków Miłości – czyli Chrystusa Pana - jest właśnie różaniec. Zastanówmy się więc, jak ustawić swoją codzienność, by nie zboczyć ze ścieżki świadków. Potrzeba nam na pewno tych wymownych obrazów, oświetlających nasze sytuacje radosne; nasze dni trudne i bolesne; naszą codzienną pracę i stające przed nami zadania; a także okoliczności budzące nadzieję, która zawieść nie może, a sięga aż do Tronu Ojca w Niebie. Potrzeba nam tych obrazów, które kontemplujemy w rozważaniach różańcowych, abyśmy umieli odnaleźć właściwy sposób na życie - zgodne z mianem świadków Miłości, wiernie pełniących Wolę Bożą.

            Błogosławiona Matka Maria Karłowska woła do nas z jabłonowskiego wzgórza:

Październik rozpoczęty!
Bogu ufam, że przez różaniec będzie wszystko!
Przez różaniec święty zdobędziecie olbrzymie łaski!

 

                                                              Opracowała s. Gaudiosa Czesława Dobrska CSDP