Idźcie do św. Józefa!

W Roku św. Józefa, 12 września na placu przed pałacem przy Domu Generalnym w otoczeniu hortensji i drzewka magnolii usadowiona została figura św. Józefa, która została poświęcona i przy której cała nasza wspólnota jabłonowska odnowiła Akt poświęcenia się Temu św. Patronowi.

Św. Józef od zarania jest opiekunem naszego Zgromadzenia. Bardzo czciła Go nasza bł. Matka Założycielka Maria Karłowska. Wyraźny znak łączności Marii z tym Świętym dostrzegamy już w momencie obrania sobie właśnie Jego za patrona w Sakramencie Bierzmowania.

Kiedy otwierała pierwszy Zakład Dobrego Pasterza w Poznaniu na ul. Szewskiej 12 a potem na Winiarach za dzień poświęcenia wybrała dzień 19 marca – kiedy wspominamy św. Józefa.

Św. Józefa nazywała: Ojcem Zgromadzenia, Opiekunem Dzieła Dobrego Pasterza, Opiekunem naszych domów, naszym Ojcem.

Bł. Maria 19 marca ustanowiła jako jedno ze świąt patronalnych zgromadzenia. Założycielka zachęcała również: Święto św. Józefa obchodźcie z największym nabożeństwem, poprzedziwszy je jakimś umartwieniem.

Każda środa w domach zgromadzenia poświęcona jest św. Józefowi. Tego dnia staramy się uczcić Opiekuna Jezusa i Maryi Litanią lub śpiewem ku Jego czci.

Matka mówiła: Tak jak Bóg stawszy się Człowiekiem i przebywając na ziemi chciał być poddany świętemu Józefowi i słuchać Jego rozkazów, tak i teraz, w Swojej chwale w Niebie, nie odmówi mu niczego, o co się do Niego za nami przyczyni,

  • Idźcie do św. Józefa, On wam dopomoże!
  • Módlcie się do św. Józefa, bo przecież On jest naszym zarządcą!
  • Każdego dnia, rano i wieczór, nawiedzając Najświętszy Sakrament, polećcie się Świętemu Józefowi.
  • Naśladujcie cnoty św. Józefa, a mianowicie połączenie z Panem Bogiem, posłuszeństwo Woli Bożej, cierpliwość, nabożeństwo do Jezusa i Maryi. Rozszerzajcie nabożeństwo do św. Józefa, gdzie tylko będziecie mogły.

Od dziś, św. Józef będzie witał wszystkich pielgrzymów przybywających, by nawiedzić Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej. Niech dla wszystkich będzie opiekunem i prowadzi prostą drogą do Jezusa i Maryi.

Święty Józefie, mój najmilszy ojcze, (…) Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego przeczysta Matka.

Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za ojca, opiekuna, obrońcę i przewodnika mej duszy.