OTWARCIE I POŚWIĘCENIE DZIENNEGO DOMU POBYTU

W dniu dzisiejszym miało miejsce oficjalne otwarcie i poświęcenie Dziennego Domu Pobytu w Jabłonowie – Zamku powstałego w ramach Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Gospodarzami uroczystości byli uczestnicy Projektu – Panie i Panowie  z pracownikami i kierowniczką s. Kamilą Lewicką.

Wszystko dzięki pięknej pogodzie odbyło się na świeżym powietrzu. Przełożona Generalna sióstr pasterek, m. Gracjana Zborała przywitała zaproszonych gości: Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Ryszarda Bobera, Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, Starostę powiatu brodnickiego Piotra Boińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Mikulicza, Prezesa Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w przysieku Pawła Wiśniewskiego oraz Panią Alinę Korinth – przybyłą w zastępstwie kierownika MOPS-u. Szczególne słowa powitania Matka Gracjana skierowała do tych, którzy na co dzień tworzą wspólnotę tego domu, mówiła: Witam dziś serdecznie tych, którzy o tym Domu chcą mówić: nasz Dom! I życzę, byście tego prawdziwie doświadczyli, żebyście czuli się tu „u siebie”, żebyście za tym domem tęsknili.

Obecni byli również członkowie rodzin naszych podopiecznych.

Następnie głos zabrali poszczególni dostojni goście, ofiarowując na rzecz DDP pamiątkowe dary a wśród nich herb woj. kujawsko-pomorskiego.

W dalszej kolejności nastąpiło przecięcie wstęgi białoczerwonej oraz poświęcenie pomieszczeń, które mogli obejrzeć wszyscy przybyli goście.

Po tej oficjalnej części nastąpiła część artystyczna, którą rozpoczęli Panowie i Panie z DDP ułożoną na tę okazję piosenką, przy akompaniamencie akordeonu. Potem „pałeczkę” przejęły dziewczęta z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z Pniewitego, które swoim śpiewem i tańcem starły się umilić wszystkim zebranym czas. Uczestnicy tego pięknego wydarzenia otrzymali drobną pamiątkę i mamy nadzieję, że zabrali w sercu i pamięci dobre wrażenie z tego wspólnego spotkania.