Wielki Czwartek

Wszystkim Kapłanom, których Pan Jezus wybrał na szafarzy Swego Najświętszego Ciała i Najdroższej Krwi, składamy najserdeczniejsze życzenia słowami Prymasa Tysiąclecia:

” Synowie wolności Bożej!

Pozostańcie w ramionach Tej, co karmiła świata Zbawienie… Jak wyżywiła Chrystusa, Wiecznego Kapłana, tak niech wyżywi wasze kapłańskie dusze, serca i myśli, aby owoc żywota kapłańskiego był obfity i trwały, aby był chwałą Trójcy Świętej i radością Ludu Bożego”