KORONKA DO BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI MARII KARŁOWSKIEJ

NA POCZĄTKU:

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga…

NA DUŻYCH PACIORKACH:

Jezu Dobry Pasterzu – zmiłuj się nad nami!

NA MAŁYCH PACIORKACH:

1 dziesiątka: Błogosławiona Mario, pasterko – strzeż czystości dziewcząt i kobiet polskich

2 dziesiątka: Błogosławiona Mario, pasterko – ochraniaj życie nienarodzonych

3 dziesiątka: Błogosławiona Mario, pasterko – uproś Miłosierdzie Boże wszystkim grzesznikom

NA ZAKOŃCZENIE:

Chwała Ojcu… (3 x)

Za pozwoleniem Władzy Kościelnej

MODLITWA

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, Ty przyszedłszy na ziemię szukałeś tego, co zginęło i litowałeś się nad grzesznikami.

Ty natchnąłeś Błogosławioną Marię duchem poświęcenia, by w swoim życiu kroczyła Twoimi śladami i troszczyła się o tych, którzy zeszli z drogi Bożych przykazań.

Spraw, abyśmy wezwani jej przykładem lękali się grzechu, pielęgnowali prawe sumienie i służyli Tobie w braciach naszych.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Błogosławiona Mario Karłowska – módl się za nami!

Za pozwoleniem Władzy Kościelnej

MODLITWA

Boże, bogaty w miłosierdzie, Ty w swej dobroci obdarzyłeś Błogosławioną Matkę Marię duchem miłości i troski o błądzących i upadających oraz dałeś jej łaskę sprowadzania ich na drogę nawrócenia.

Spraw, byśmy wpatrzeni w przykład jej życia, byli wierni Twoim przykazaniom i wypełniając obowiązki swego powołania, przyczyniali się do budowania Królestwa Bożego na ziemi.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Błogosławiona Matko Mario – módl się za nami!

Za pozwoleniem Władzy Kościelnej