Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Jabłonowo – Zamek 19, 87-330 Jabłonowo Pomorskie;
e-mail sekretariat@pasterki.pl; tel. 56/495 70 50;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji mailowej (telefonicznej bądź pocztowej) oraz realizacji działań z niej wynikających na podstawie art. 7 ust 1 pkt 6) Dekretu;

3) podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, za którą przyjmujemy dobrowolne podjęcie kontaktu i podanie informacji w formularzu kontaktowym/formularzu „skrzynka intencji”.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Dom Generalny;

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres dopóki Pan/Pani będzie miał/a wolę
utrzymywania kontaktu z naszym Zgromadzeniem lub do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
korespondencji/podjęcia intencji modlitewnej.