CAŁA PIĘKNA

Majowe Skupienie rekolekcyjne dla kobiet w Krynicy Zdrój poza nami. Panie pochylały się nad tematem „CAŁA PIĘKNA” i razem z Maryją odkrywały piękno życia w obecności Jezusa.

Oto maleńki ślad, który pozostał po tych rekolekcjach:

Dawno nie czułam się taka szczęśliwa. Moje serce jest pełne miłości. To było piękne spotkanie z Panem Bogiem i z Wami wszystkimi.      Urszula

Czytaj dalej CAŁA PIĘKNA

WIELBI DUSZA MOJA PANA!

W dniu dzisiejszym siostra nowicjuszka po okresie formacji podczas Mszy św. w kaplicy nowicjackiej została włączona do naszej rodziny zakonnej. Na ręce Matki Generalnej Gracjany Zborała siostra Katarzyna złożyła profesję zakonną.

Uroczystość zaślubin z Jezusem Dobrym Pasterzem poprzedziły dzień wcześniej obłóczyny. W tym dniu nowicjuszka po raz pierwszy włożyła  habit pasterki, który ma być dla niej samej i dla innych znakiem poświęcenia się Bogu i przypominać wszystkim o przyszłym życiu  po trudzie ziemskiego pielgrzymowania.

Czytaj dalej WIELBI DUSZA MOJA PANA!

INICJACJA NOWICJATU

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w kaplicy nowicjackiej nasza postulantka Paulina rozpoczęła kolejny etap swojej formacji zakonnej, jakim jest dwuletni nowicjat. Przełożona Generalna m. Gracjana przypomniała nowicjuszce słowa Bł. Matki Marii Karłowskiej, które w 1921 r. skierowała do postulantek rozpoczynających nowicjat. Matka mówiła wówczas min.: „(…) spieszę duchem i sercem do Was, aby Was, moje Drogie, zachęcić do dalszego polotu w życiu świętym. Rozpoczęłyście szkołę życia zakonnego i każda przy najlepszej woli może stać się świętą i przygotowaną na dzień Obłóczyn, a – daj Boże – i na dzień Ślubów świętych. Jeżeli szczerze kochać będziecie Pana Jezusa Dobrego Pasterza, zrozumiecie, że najświętszym celem naszym jest poświęcenie za owieczki zgubione. Niech więc każda zrozumie, że po to wstąpiła do naszego Zgromadzenia, aby z miłości dla Pana Jezusa wynagradzać Mu przez swoje życie zakonne wszystkie zniewagi, jakie odbiera od całego świata.”

Czytaj dalej INICJACJA NOWICJATU

OTWARCIE STUDIA TELEWIZJI EWTN

15 maja w pomieszczeniach naszego domu zakonnego w Św. Katarzynie k. Wrocławia ks. bp Andrzej Siemieniewski poświęcił nowe studio dla telewizji Wiekuistego Słowa. Uroczystość rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem Ks. biskupa Andrzeja w koncelebrze z dyrektorem EWTN ks. Piotrem Wiśniowskim i ks. dziekanem Janem Kleszczem. Wśród zaproszonych gości obecny był p. Mariusz Drapikowski, wybitny artysta, w pracowni którego realizowane jest  dzieło Gwiazd Dwunastu, czyli dwunastu ołtarzy przy których będzie trwała nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu w dwunastu miejscach ziemi – możliwie na wszystkich kontynentach –   w intencji pokoju.

Czytaj dalej OTWARCIE STUDIA TELEWIZJI EWTN

JUBILEUSZ ŻYCIA ZAKONNEGO

W dniach 1-3 maja przeżywałyśmy w naszym zgromadzeniu piękne uroczystości jubileuszowe: 25, 50 i 65 lecia życia zakonnego naszych Drogich Współsióstr. Ze względu na pandemię i obowiązujące ograniczenia miały skromniejszy charakter niż zwykle, ale przebiegały w radosnej i modlitewnej atmosferze. W Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej w poszczególne dni Mszy św. jubileuszowej przewodniczyli pasterze diecezji toruńskiej. Ks. bp ordynariusz Wiesław Śmigiel, kierując słowo do złotych jubilatek powiedział m.in.: Każda z Sióstr mogłaby dziś opowiedzieć piękną, ale i trudną historię swego życia zakonnego. (…) Dzisiaj dziękujemy Siostrom za wierność. Jeśli świat dzisiaj doznaje kryzysu, to dlatego, że brakuje mu wierności i wytrwałości. Siostry są dzisiaj tutaj po to, aby powiedzieć nam, że: 50 lat jesteśmy blisko Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza i tak jak potrafimy, wykorzystując w pełni charyzmaty, które otrzymałyśmy od Boga, dajemy świadectwo służenia, głosimy miłość Boga.

Czytaj dalej JUBILEUSZ ŻYCIA ZAKONNEGO