Wydarzenia

ROK 2016   ROK 2015    ROK 2014    ROK 2013    ROK 2012    ROK 2011    ROK 2010

 2013

17 grudnia

 

W świetlicy im. Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie–Zamku prowadzonej przez nasze siostry, odbyło się spotkanie opłatkowe z dziećmi i ich rodzicami. Zanim wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, została odczytana Ewangelia o Narodzinach Jezusa, zabrzmiała kolęda „Wśród nocnej ciszy” i wszyscy wszystkim złożyli życzenia. Na stole znalazły się tradycyjne pierogi z kapustą i grzybami oraz czerwony barszcz. Pozostałe manu, to przede wszystkim słodkości. Po wspólnym wieczerzowaniu był czas na prezenty pod choinką, które trafiły we właściwe ręce dopiero po prawidłowym ułożeniu rozsypanki kolędowej. Spotkanie opłatkowe zostało zorganizowane dzięki środkom z Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz ludzi dobrej woli.

GRUDZIEŃ 2013  

15-17 listopada

 

W Centrum Duchowości im. Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie – Zamku ok. 40 kobiet z różnych stron Polski uczestniczyło w dniach skupienia, którym przyświecał temat: Hagioterapia – uzdrawiająca moc miłości Bożej. Skupienie poprowadzili: egzorcysta w diecezji toruńskiej - ks. Józef Kiełpiński, proboszcz parafii św. Wojciecha w Jabłonowie – ks. Janusz Kowalski oraz siostry pasterki: wikaria generalna - s. Fides Lemanczyk i s. Małgorzata Kusińska. Każdego dnia nasze drogie Panie mogły uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej, zasiadać do obficie zastawionego STOŁU SŁOWA BOŻEGO oraz prowadzić rozmowę z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Każda z uczestniczek mogła zanurzyć się w źródle miłosierdzia Bożego i zostać hojnie obdarowaną łaską a wszelkie zranienia, cierpienia duszy i ciała, w modlitwie o uzdrowienie, oddawać przez ręce kapłana najlepszemu Lekarzowi dusz.

12 listopada

 

Przełożona Generalna naszego Zgromadzenia, m. Gracjana Zborała, wystosowała do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego list, w którym wyraziła sprzeciw wobec bluźnierczej instalacji zatytułowanej „Adoracja”, bezczeszczącej Chrystusowy Krzyż, w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Oto treść listu:

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

niniejszym pismem, w imieniu całego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, pragnę wyrazić naszą solidarność ze wszystkimi, którzy w ostatnich dniach zaprotestowali przeciwko obrażaniu naszej wiary katolickiej, naszego Boga, co niewątpliwie miało i nadal ma miejsce na wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie przez prezentację filmu Pana Jacka Markiewicza - „Adoracja”.

Wyrażamy nasze oburzenie i ogromną dezaprobatę wobec zaistniałego faktu. Dziwi nas, że człowiek tak wykształcony i uważający się za artystę nie posiada wyczucia i pozbawiony jest empatii, bo przekroczył wszelkie granice przyzwoitości tym obrazoburczym aktem, raniąc nie tylko uczucia ludzi wierzących, ale też uderzając w pamięć naszego Dziedzictwa Narodowego, ubliża wszystkim, którym droga jest Polska i jej Tradycje.

 

Włączamy się w głos sprzeciwu wobec propagowania i popierania tego typu pseudosztuki i ufamy, że Szanowny Pan Minister położy kres tej bluźnierczej wystawie w CSW.

 

LISTOPAD 2013  
11-12 października

W tych dniach, w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie, miało miejsce Sympozjum Naukowe pod hasłem „W służbie obfitego Odkupienia”, zorganizowane przez Prowincję Warszawską Redemptorystów we współpracy z Katedrą Dziejów Kultury i Wychowania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Sympozjum zostało zorganizowane z okazji 130. rocznicy powrotu redemptorystów na ziemie polskie i 80. rocznicy śmierci o. Bernarda Łubieńskiego – Sługi Bożego. W związku z tymi rocznicowymi wydarzeniami prelekcje wygłosili: o. dr Maciej Sadowski CSsR, o. dr Marian Sojka CSsR, s. dr Teresa Antonietta Frącek RM, red. Czesław Ryszka i o. dr Bolesław Słota CSsR. Referat na temat wkładu o. Łubieńskiego w powstanie Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej wygłosiła s. mgr Renata Hanyżewska – mistrzyni nowicjatu sióstr pasterek. Uczestnicy Sympozjum mogli również uczestniczyć w dyskusji panelowej na temat: O. Łubieński i umiejętność odpowiedzi na znaki czasu. W czasie Sympozjum miała miejsce premierowa projekcja filmu dokumentalnego o życiu i posłudze o. Bernarda Łubieńskiego pt. „Misjonarz” (scen. i reż. Dariusz Walusiak i o. Maciej Sadowski CSsR).

PAŹDZIERNIK 2013  
15 września

Na placu przy klasztorze OO. Paulinów w Toruniu diecezja toruńska żegnała wędrującą od roku po diecezji Matkę Bożą Jasnogórską w kopii Cudownego Obrazu. O godz. 16.00 sprawowana była uroczysta Msza św., którą koncelebrowało 15 biskupów pod przewodnictwem abp-a prymasa seniora Henryka Muszyńskiego wraz z udziałem licznie zebranych wiernych, kapłanów i sióstr zakonnych.

Matkę Bożą, przybywającą na miejsce sprawowania Mszy św., powitały gromkie fanfary, odegrane przez orkiestrę wojskową. Liturgię uświetnił śpiewem chór mieszany pod batutą ks. kan. Mariusza Klimka, dra. muzykologii. Homilię wygłosił ordynariusz diecezji toruńskiej ks. bp Andrzej Suski. We Mszy św. dziękczynno –pożegnalnej uczestniczyło 16 sióstr pasterek z podopiecznymi.

8 września

 

W dniu, w którym wspominamy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, w Rywałdzie Królewskim odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Rywałdzkiej Pocieszycielki Strapionych. Jak co roku, grupa sióstr i podopiecznych z Domu Generalnego razem z pielgrzymami z parafii pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie podążała pieszo do Matki Bożej, królującej w rywałdzkim Sanktuarium, oddalonym od Jabłonowa o 9 km. Grupa liczyła 118 osób. Pielgrzymkę prowadził ks. dziekan Grzegorz Tworzewski.

Suma odpustowa odprawiona została na placu przed Sanktuarium. Cudowna figura Matki Bożej, niesiona na ramionach Braci Kapucynów – stróżów rywałdzkiego Sanktuarium – przeszła pośród licznie zebranego ludu i zajęła honorowe miejsce przy ołtarzu Pańskim. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja ks. bp Józef Szamocki. W koncelebrze uczestniczyli księża z dekanatu radzyńskiego.

WRZESIEŃ 2013  

15 -20 lipca

W Domu Generalnym w Jabłonowie – Zamku miała miejsce XIV Kapituła Generalna, której zadaniem był wybór nowego zarządu generalnego oraz podjęcie refleksji nad aktualnymi problemami zgromadzenia i jego odnową. W myśl ustalonego dla Kapituły hasła: Pasterka świadkiem wiary w życiu osobistym, wspólnotowym i apostolskim, podjęta została próba odpowiedzi na pytanie: na ile, w świetle pozostawionego nam przez naszą Założycielkę, bł. Marię Karłowską, charyzmatu, „jesteśmy ludźmi wiary, którzy swym własnym życiem wskazują drogę ku Ziemi Obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję”? (Benedykt XVI, 11.10.2012 r.)

Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Pasterek na kolejne sześciolecie została wybrana m. Gracjana Zborała. Życzymy światła Ducha Świętego i nieustannej pomocy Maryi, Matki naszego Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

1–5 lipca

W Centrum Duchowości im. Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie – Zamku, ponad 20 dziewcząt rozpoczęło wakacje z Bogiem, uczestnicząc w rekolekcjach. Rozważania i spotkania rekolekcyjne przeprowadzone zostały pod kątem hasła: Być światłem i solą ziemi. Młodzieży towarzyszył ks. Marcin Baska z Tczewa oraz siostry pasterki: s. Ewa Lutrzykowska, s. Anna Czołgowska i s. Rafaela Olszowa

LIPIEC 2013

 
29 czerwca

Dzieci ze świetlicy im. bł. Marii Karłowskiej przy Zgromadzeniu Sióstr Pasterek w Jabłonowie – Zamku, dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, pierwszy dzień wakacji mogły spędzić czynnie, dobrze się bawiąc na świeżym powietrzu w Adventure Park w Gdyni. Czekało tu na dzieci wiele atrakcji przy pięknej, słonecznej pogodzie. Dzieci świetnie poradziły sobie na szlaku z przeszkodami w Średnim Parku Linowym. Odwiedziły nadrzewne domki i podziwiały Park z lotu ptaka, zjeżdżając na linie (Tyrolka). Wszystkie dzieci skorzystały z przejażdżki quadami, mogły spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej, najmłodsze zakosztowały przejażdżki konnej. Przed odjazdem – krótki spacer nad morze i chwila pluskania w wodzie. Znaleźli się też miłośnicy zbierania muszelek.

21 czerwca

 

Z okazji Święta Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w które wpisują się również obchody 16. rocznicy beatyfikacji Matki Marii Karłowskiej i 4. rocznicy nadania Patronatu Błogosławionej dla miasta Jabłonowa Pomorskiego, na Wzgórzu zamkowym w Jabłonowie odbył się koncert plenerowy: Opera na Zamku. Patronat nad koncertem objął i swoją obecnością zaszczycił Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Ryszard Bober. Artyści, Darina Gapisz – mezzosopran, Dariusz Pietrzykowski – tenor wraz z towarzyszącym im Spring Quintetem wykonali najpiękniejsze arie i fragmenty oper: Mozarta, Rossiniego, Donizettiego, Saint Saënsa, Pucciniego, Bizeta, Moniuszki i innych kompozytorów. Koncert poprowadził Maciej Puto – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy. Artyści zostali bardzo serdecznie przyjęci i nagrodzeni oklaskami przez gości i mieszkańców Jabłonowa, wśród których zasiadały również władze samorządowe naszego Miasta i Gminy.

Miłym akcentem wspólnego świętowania było zasadzenie w parku, okalającym dziewiętnastowieczny zamek, Klonu czerwonego przez Pana Marszałka i Wiceprzewodniczącego Sejmiku.

8 czerwca

 

Dzieci ze świetlicy im. bł. Marii Karłowskiej przy Zgromadzeniu Sióstr Pasterek w Jabłonowie – Zamku razem ze swoimi mamami i siostrami opiekunkami uczestniczyły w Festynie Rodzinnym – Bądźmy razem – zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka na terenie Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu przez Caritas Diecezji Toruńskiej. Doskonała zabawa trwała od 10.30 do godz. 16.00. Festyn rozpoczął się od ułożenia ogromnego serca dla mamy, a potem wszystkie dzieci mogły do woli korzystać z 250 specjalnie dla nich przygotowanych stanowisk, m.in. instalacji pneumatycznych w formie ogromnych zjeżdżalni, zamków, zwierząt, z karuzel. Mogły zamknąć się w kuli i pobaraszkować w wodzie lub poczuć się jak kosmonauta w toczącej się po trawie kuli. Można było poboksować się wielkimi rękawicami, powspinać się na ścianki, a nawet pośpiewać i zatańczyć na scenie. Czas spędzony na festynie umilały pokazy lotnicze oraz koncerty. Dzieci chętnie odwiedzały stanowiska straży pożarnej, policji i wojska. Mogły uczestniczyć w konkursach i konkurencjach sportowych. Dla głodnych i spragnionych organizatorzy przygotowali pyszne parówki, napoje, watę cukrową, ciasteczka.... Dzieci otrzymały również upominki od „Biedronki” (partnera strategicznego). W tym dniu wszystko dopisało, nawet pogoda, która była słoneczna, jak promienne buzie wszystkich dzieci. Wyjazd dzieci ze świetlicy został sfinansowany z dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

5-6 czerwca

 

W tych dniach w Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie – Zamku przeżywałyśmy nawiedzenie Matki Bożej Jasnogórskiej w kopii Jej cudownego Obrazu. Do tej chwili przygotowywałyśmy się przez dziewięciomiesięczną Nowennę. Od godz. 16.00 wraz z Pasterzem naszej diecezji – biskupem Andrzejem Suskim oraz kapłanami dekanatu jabłonowskiego, trwałyśmy w modlitewnym oczekiwaniu na przyjazd Matki Bożej, która przybyła do nas samochodem – kaplicą pilotowanym przez policję z pobliskiego Bursztynowa o godz. 17.00. Matkę Bożą w imieniu sióstr powitała Przełożona Generalna M. Gracjana Zborała. W uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Bp-a Andrzeja Suskiego, dziękowałyśmy Panu Bogu za łaskę obecności naszej ukochanej Matki pośród nas. O godz. 21.00 w łączności z Jasną Górą, pod przewodnictwem O. Mariusza – paulina – kustosza kopii cudownego Obrazu, uczestniczyłyśmy w Apelu Jasnogórskim. Kolejne godziny czuwania przy Matce Bożej upływały na modlitwie osobistej, śpiewaniu Godzinek ku czci NMP oraz na modlitwie różańcowej, prowadzonej przez siostry, Grupę pod wezwaniem św. Michała Archanioła, wychowanki z naszych Placówek wychowawczych w Topolnie i Pniewitem, oraz grupy działające przy parafiach jabłonowskich: Róże Różańcowe, Duchową Adopcję i Misję św. Teresy. Nocne czuwanie uwieńczyła o poranku Msza św. ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej.

Nawiedzenie Czarnej Madonny w kopii cudownego Obrazu zbiegło się z obchodami w naszym Zgromadzeniu i mieście - 16. rocznicy beatyfikacji i 4. rocznicy nadania Patronatu bł. Marii Karłowskiej dla miasta Jabłonowa Pomorskiego. W obecności więc naszej niebieskiej Matki została o godz. 10.00 odprawiona w Sanktuarium Msza św. dziękczynno błagalna o łaskę kanonizacji bł. Marii Karłowskiej. Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Grzegorz Tworzewski. W Eucharystii uczestniczyły m.in. władze naszego regionu, przedstawiciele szkół i służb mundurowych oraz wierni z obu parafii jabłonowskich. W godzinie Miłosierdzia z udziałem licznie zebranych sióstr, wychowanek i czcicieli Matki Bożej i bł. Marii Karłowskiej, została odprawiona Nowenna ku czci błogosławionej oraz nabożeństwo Pożegnania Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Obrazu, podczas którego Matka Generalna Gracjana Zborała odczytała Akt Zawierzenia Matce Bożej naszego Zgromadzenia. Następnie, procesjonalnie, z modlitwą i śpiewem na ustach, odprowadziliśmy Matkę Bożą do figury św. Jana Nepomucena, gdzie Czarna Madonna oczekiwana była przez Jego Ekscelencję Ks. Bp-a Andrzeja Suskiego, kapłanów dekanatu oraz proboszcza ks. Janusza Kowalskiego i parafian z kościoła św. Wojciecha. Pożegnaliśmy wizerunek Matki Bożej, ale Ona sama pozostała z nami. Tak wierzymy....

CZERWIEC 2013

 

8-9 maja

 

Wspólnota Sióstr w Jabłonowie – Zamku gościła Ks. Arcybiskupa Tomasza Petę z Kazachstanu i O. Mirosława Grakowicza CSsR – kustosza Metropolitarnego Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie. Ks. Arcybiskup ubogacił nas słowem Bożym, wygłoszonym w czasie Mszy św. sprawowanej w Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej. W Uczcie Eucharystycznej towarzyszył nam wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, który zostanie przewieziony do Kazachstanu, do kaplicy klasztornej w Oziornoje.

MAJ 2013

 

27 kwietnia

 

W Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie-Zamku, cztery Jubilatki: s. Teofana Lipińska, s. Balbina Stachera oraz s. Zenobia Staszek i s. Albina Woźniak, wraz z licznie zebranymi siostrami i gośćmi wyśpiewały radosne Magnificat za 50, 60 i 65 lat życia zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył Ks. Infułat Andrzej Wawrzyniak.

13 kwietnia

W związku z wizytacją biskupią w parafii św. Wojciecha w Jabłonowie – Zamku, ks. bp Józef Szamocki nawiedził w sobotnie popołudnie Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej na Wzgórzu jabłonkowskim. Po wygłoszonym słowie Bożym i wspólnej modlitwie wieczornej z Liturgii Godzin, Jego Ekscelencja udał się do Nowicjatu, gdzie spotkał się z „latoroślą” naszego zgromadzenia. W godzinie Apelu Jasnogórskiego, wspólnota sióstr uczestniczyła w parafii w nabożeństwie eucharystycznym połączonym z prezentacją grup działających w parafii oraz w przygotowanym przez młodzież montażu słowno muzycznym o św. Wojciechu. Z wielkim zainteresowaniem wszyscy zebrani w kościele wysłuchali katechezy z prezentacją multimedialną na temat wiary wygłoszonej przez ks. bpa Józefa Szamockiego.

5-7 kwietnia

W Centrum Duchowości im. Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie – Zamku miały miejsce dni skupienia dla dziewcząt. Skupienie przebiegało pod hasłem: Trwajmy mocni w wierze i wdzięczni. W modlitewnym trwaniu przed Panem i ze słowem Bożym dziewczętom towarzyszył O. Mieczysław Lewocki oraz s. Ewa Lutrzykowska i s. Dorota Cichon.

KWIECIEŃ 2013

 

11 lutego

 

Światowy Dzień Chorego. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działającego w Gimnazjum nr 1 w Tczewie wraz z s. Dorotą Cichon, katechetką, udali się do szpitala na oddział dziecięcy, aby odwiedzić chore dzieci i przekazać im upominki. Paczki zostały przygotowane przez Caritas Diecezji Pelplińskiej, a drobne upominki dla noworodków zakupione zostały z oszczędności wolontariuszy.

Podobną wizytę przeżyli chorzy w tczewskim hospicjum. Wśród wolontariuszy były dziewczęta, które uczestniczyły od 7 do 10 lutego br. w rekolekcjach w Jabłonowie. Miały więc okazję osobiście przekazać chorym kartki wykonane przez uczestniczki tych rekolekcji. Spotkanie choć nie było długie, przebiegało w radosnej atmosferze.

 

7-10 lutego Grupa dziewcząt, w okresie ferii zimowych, miała okazję spędzić kilka dni u stóp Pana Jezusa w atmosferze szczerej radości, w ramach zorganizowanych dla nich rekolekcji w Centrum Duchowości im. Bł. M. Karłowskiej w Jabłonowie – Zamku. Rekolekcje przeprowadził o. Mieczysław Lewocki, kapucyn we współpracy z s. Dorotą Cichon, s. Edytą Kołpacką i s. Moniką Szczodrowską.
2 lutego

Święto Ofiarowania Pańskiego. Z obchodami tego liturgicznego święta łączy się Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez bł. Jana Pawła II. W katedrach zostały odprawione uroczyste Msze św., połączone z odnowieniem ślubów zakonnych. W katedrze toruńskiej p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty Mszy św. przewodniczył ks. bp Andrzej Suski. Uczestniczyły w niej siostry pasterki z Jabłonowa i z pozostałych placówek w diecezji toruńskiej.

LUTY 2013 r.  

20 stycznia

 W Centrum Duchowości im. Bł M. Karłowskiej w Jabłonowie – Zamku zakończyły się rekolekcje dla dziewcząt, którym przyświecał temat: Powołani aby wierzyć i służyć Rekolekcje głosił ks. Wojciech Pyrzewski, a dziewczętom towarzyszyła s. Ewa Lutrzykowska i s. Kamila Lewicka.

15 stycznia

 

W województwie kujawsko-pomorskim trwają ferie zimowe. Dzieci ze świetlicy prowadzonej przez nasze siostry w Jabłonowie-Zamku spędziły ten dzień aktywnie na tafli lodowiska przy Centrum Handlowym Alfa w Grudziądzu. Dodatkową atrakcją była wizyta w kinie na filmie Życie Pi – starsze dzieci, oraz Prawie jak gladiator – dzieci młodsze. Wyjazd był możliwy dzięki pieniądzom uzyskanym z Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz ofiar ludzi dobrej woli.

6 stycznia

W Uroczystość Objawienia Pańskiego wspólnota domu zakonnego w Jabłonowie – Zamku przyjęła wizytę duszpasterską. Kapłani z parafii p.w. Chrystusa Króla i parafii p.w. św. Wojciecha udzielili wszystkim siostrom i podopiecznym Bożego błogosławieństwa.

O godz. 15.00 w Sanktuarium jabłonowskim odprawiona została Nowenna do bł. Marii Karłowskiej, której przewodniczył ks. dziekan Grzegorz Tworzewski. Nowenna z udziałem czcicieli błogosławionej połączona została z uroczystymi Nieszporami o Objawieniu Pańskim.

3 stycznia

W kościele p.w. Podwyższenia Krzyża świętego i Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej w Lisewie została odprawiona Msza św. pogrzebowa, podczas której pożegnaliśmy zmarłego w 54 roku swego kapłaństwa ks. kan. Tadeusza Brodzika, wieloletniego kapelana naszego domu zakonnego w Pniewitem. Liturgii żałobnej koncelebrowanej przez ok. 40 kapłanów przewodniczył ks. bp Józef Szamocki. W Eucharystii uczestniczyła rodzina zmarłego kapłana, ponad 30 sióstr pasterek oraz licznie zebrani wierni z parafii w Lisewie, w Raciążu i Górnych Wymiarach, w których ks. kanonik Tadeusz Brodzik posługiwał. Zmarły kapłan spoczął na cmentarzu parafialnym w Lisewie.

STYCZEŃ 2013 r.

2013 rok