Wydarzenia

ROK 2015    ROK 2014    ROK 2013    ROK 2012    ROK 2011    ROK 2010

 2010

 31 grudnia       

 „Pokój ludziom dobrej woli” - słowa te towarzyszyły dziewczętom, które przyjechały do Jabłonowa, aby podziękować za łaski minionego roku, ale także prosić o błogosławieństwo, dary i siły na nowy rok.

Wspólnota, którą tworzyły dziewczęta wraz z siostrami Z Duchowego Centrum im. Bł. Marii Karłowskiej, ubogacała się wzajemnie modlitwą brewiarzową, nocną adoracją przed Najświętszym Sakramentem i Eucharystią.

Kim jest człowiek pokoju? Na to pytanie próbował dać odpowiedź w swoich konferencjach ks. Janusz Kowalski, proboszcz parafii p.w. św. Wojciecha w Jabłonowo–Zamku, który towarzyszył i podprowadzał dziewczęta przez Tajemnicę Wcielenia do poznania prawdy o człowieku pokoju. Za wzór stawiał pasterzy, ludzi prostych, otwartych, gotowych na przyjęcie Dobrej Nowiny – Jezusa Chrystusa.

Otwartość i gotowość serca na przyjęcie Bożej Dzieciny niesie przesłanie pokoju, jakże potrzebnego współczesnemu światu i każdemu z nas. Odkrywając te tajemnice dziewczęta, pełne radości, próbowały odkryć ideę pokoju w życiu ludzi im znanych: świętych, błogosławionych i nie tylko.

Podsumowaniem noworocznych rozważań był bal, na którym wyłonił się owoc pokoju – radość. Prawdziwy chrześcijanin to człowiek radości. Rozpoczął się on kolędą śpiewaną przez siostry przebrane za anioły „Płonie gwiazda nad Betlejem” i przesłaniem anioła – S. Mistrzyni Nowicjatu, który skierował do dziewcząt następujące słowa:

„Przybywam do was z nieba, gdzie dniem i nocą, teraz i na wieki chwalimy Boga. Dziś przynosimy na ziemię pokój pragniemy nim obdarować wszystkich ludzi dobrej woli. Ale któż to jest człowiek dobrej woli? Jak go rozpoznać: jest duży czy mały, młody czy stary, biały czy czarny, czy jest to mężczyzna, czy raczej kobieta? Gdyby miał przyjść do żłóbka - jak wygląda? O nie, nie chodzi o to, byście go rzeźbili, malowali, wycinali lub kleili, by stanął wśród innych postaci w szopce. To wy macie nim być! Ty masz być człowiekiem dobrej woli, czyli tym, który przyjmuje radość i umie nią się dzielić, który otrzymuje pokój i nim żyje. Bądź człowiekiem, do którego drugi człowiek nie boi się przyjść! Zapraszamy was wszystkich na wspólny bal, by dzielić się radością i pokojem!”

Bal obfitował w wiele miłych, radosnych i zabawnych sytuacji muzyczno – taneczno - teatralnych.

Uwieńczeniem balu był wybór Króla i Królowej - osób, które swoją postawą i zaangażowaniem najbardziej oddały temat skupienia – „Pokój ludziom dobrej woli”.

Czas Bożego Narodzenia to czas kolędowania, czego wyraz dały siostry ze wspólnoty zamkowej, umilając nam wieczór. Świąteczna atmosfera wspólnego spotkania upłynęła wszystkim na śpiewie kolęd i pastorałek przy akompaniamencie „anielskich” organów.

26 grudnia         W kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim rozpoczęto kolejną – V nowennę miesięczną do Bł. Marii Karłowskiej. W nabożeństwo włączają się siostry pasterki z nowicjatem.

6 grudnia           O godz. 15,00 w Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie –Zamku rozpoczęto kolejną – V nowennę miesięczną o kanonizację Bł. Marii Karłowskiej i o łaski za Jej wstawiennictwem - z coraz liczniejszym udziałem parafian. Po przedstawianych podziękowaniach i prośbach odczuwa się, że Błogosławiona jest im potrzebna i że skutecznie działa. Podczas nabożeństwa nowennowego księga z wpisanymi do niej intencjami spoczywa przy Relikwiach Błogosławionej.

GRUDZIEŃ 2010 r.

28 listopada       W kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim zakończyła się IV nowenna miesięczna do Bł. Marii Karłowskiej – jak zawsze, z udziałem sióstr pasterek i nowicjatu.

27 listopada      13 dzieci ze świetlicy środowiskowej w Jabłonowie-Zamku wraz z siostrami opiekunkami wzięło udział w akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, organizowanej po raz kolejny przez Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą w Przysieku, na lodowisku miejskim TOR-TOR przy ul. Bema w Toruniu. Tegoroczna zabawa zorganizowana była pod hasłem „Zapalmy dzieciom światło nadziei”. Na spotkanie przybyło 3000 dzieci z diecezji: bydgoskiej, toruńskiej, włocławskiej, a nawet pelplińskiej. Ogromną wigilijną świecę zapaliła Zuzia, najmłodsza wolontariuszka Szkolnego Koła Caritas Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu. Ten płomień, który pojawi się również na naszych wigilijnych stołach, przypomina nam o najbardziej potrzebujących, bezdomnych i samotnych, dla których zwykle zostawiamy wolne miejsce. To również symbol bezpieczeństwa, domowego ogniska i chrześcijańskiej nadziei.

Na tafli lodowiska wystąpiły formacje łyżwiarzy: Axel, Sokoły, Jaskółki, Start-Wisła. Dodatkowo na macie zobaczyliśmy: grupę taneczną FIX, grupę gimnastyczną  ZS nr 8 w Toruniu i klub karate Oyama. Nie zabrakło również dostojnych gości, takich jak: Ksiądz Biskup Andrzej Suski, Ksiądz Biskup Wiesław Mering, Dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej - Ksiądz prałat Wojciech Przybyła, Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej - Ksiądz prałat Marek Sobociński, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pan Michał Korolko, Prezydent Miasta Torunia - Pan Michał Zaleski, Komendant Wojewódzki Policji - Pan nadinsp. Krzysztof Starańczak, Komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia - Pan płk Aureliusz Chyleński, Komendant Straży Pożarnej - Pan Kazimierz Stafiej, których powitał gospodarz uroczystości, Ksiądz prałat Daniel Adamowicz, Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej.

Oprócz spotkania z Mikołajem, występów najmłodszych adeptów szkółek łyżwiarskich, wszyscy uczestnicy akcji, obecni na TOR-TORze, mogli dowiedzieć się wiele na temat bezpieczeństwa na drodze dzięki policjantom z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, którzy przygotowali program „Bezpieczeństwo z Mikołajem”. Za pomocą interesujących „scenek”, wykonanych przez uczniów z Gimnazjum nr 16 w Toruniu, przypomnieli uczestnikom, jak się zachować na drodze oraz przestrzegali przed używaniem tzw. dopalaczy. Muzycznie wydarzenie oprawił, znany dzieciom nie tylko z radia, Jacek Beszczyński. Każdy uczestnik tego radosnego wydarzenia otrzymał: kamizelkę odblaskową, sok, jabłko, pączka, cukierki, płatki śniadaniowe oraz ulotkę z instrukcją pierwszej pomocy, zaprezentowanej również przez członków Toruńskiej Grupy Ratowniczej PCK.

12-14 listopada  „Patroni młodych”, czyli św. Stanisław Kostka, bł. Laura Vicuna i bł. Piotr Frassati, których życie było kroczeniem po drodze Ośmiu Błogosławieństw, byli przewodnikami kolejnych dni skupienia w Jabłonowie. Skupienie poprowadził ks. Marcin Baska z siostrami pasterkami.

Do Jabłonowa przyjechało 40 dziewcząt z różnych stron Polski – Śląska, Gdyni, Kostrzyna nad Odrą, Kujaw i Pomorza, a także z Kazachstanu (Nadia). Niektóre z dziewcząt przyjechały po raz pierwszy, inne po raz kolejny wracały tu z radością, by nabrać sił do świadczenia o Chrystusie  w codzienności.

Wpatrując się w przyjaciół Jezusa, dziewczęta uczyły się, jak dobrze przeżyć czas młodości, żeby był to okres duchowego wzrostu. Nauczycielami byli święci, którzy przyświecali przykładem poddania się Woli Bożej – słuchania Boga bardziej niż ludzi, umiłowania czystości oraz zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej, walka z przeciętnością i obojętnością. Udowodnili nam także, że świętość nie wymaga wielkich czynów, a jedynie trwania w bliskości z Chrystusem.

Modlitwę i konferencje przeplatały śpiew, wspólne posiłki i praca. Odbył się także wieczorek radości, podczas którego każda z grup przedstawiła postać jednego z trzech patronów. Nie zabrakło również wspólnej zabawy.

Dni skupienia zakończyły się w niedzielę po śniadaniu, które poprzedziła Eucharystia. Dziewczęta powróciły do swoich domów, by tam świadczyć o Chrystusie.

Miłym zaskoczeniem dla nas było zainteresowanie dziewcząt kolejnym skupieniem. Świat, w którym żyją, nie sprzyja ich duchowemu rozwojowi, więc poszukując wartości, tęsknią za tym, czego na co dzień im brakuje: wspólnoty, modlitwy, wyciszenia. Jednocześnie po przeżytym skupieniu, wracają z nowym doświadczeniem, o którym jedna z dziewcząt powiedziała: „niesamowite jest to, że przyjeżdżamy z różnych stron na dwa dni, a jest między nami więź, której same nie potrafiłybyśmy stworzyć”.

6 listopada        W Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie-Zamku zakończyła się IV nowenna miesięczna do Błogosławionej z licznym udziałem wiernych.

LISTOPAD 2010 r.

28 października  W kościele parafialnym w Śmiłowie został zainstalowany witraż Bł. Matki Marii Karłowskiej. Kościół ma też witraż Dobrego Pasterza i Chrystusa Króla, nabożeństwa bardzo bliskie Błogosławionej.    

23 października Pielgrzymka Grupy podopiecznych p.w. św. Michała Archanioła i sióstr z Jabłonowa do Lichenia.

Uczestniczymy w Eucharystii. Słowo Boże w tym dniu przypomina, że jesteśmy jak drzewo zasadzone przed Bogiem, abyśmy wydawali dobre owoce. Oby nie było konieczności wycięcia!

Wpatrujemy się w maleńki cudowny wizerunek Matki Bożej Licheńskiej, ku której płynie modlitwa serc i szepczących ust.

Zachwycamy się pięknem świątyni, która jest Wotum Kościoła Katolickiego na Wielki Jubileusz Narodzenia Chrystusa.

Nawiedzamy kolejne kaplice, rozmieszczone w dolnej części Bazyliki i trafiamy do Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego, twórcy i założyciela kolekcji. Muzeum ma kilka galerii tematycznych, m.in. Rzeczpospolita Szlachecka, Drogi do Niepodległości, Sztuka Sakralna.

Godzina 14.00, to czas naszej Drogi Krzyżowej na licheńskiej Golgocie.

Niewątpliwie, wstrząsającym przeżyciem była dla nas adoracja wizerunku ukrzyżowanego Zbawiciela ze śladami po kulach, do którego strzelała Berta Bauer w 1944 r., jedna z instruktorek organizacji Hitlerjugend. Oddałyśmy hołd Panu Jezusowi koronką do Bożego Miłosierdzia z prośbą, by święty znak Krzyża bronił nas przed złem.

Jeszcze jakaś pamiątka, jeszcze do cudownego Źródełka, a idąc z miejsca na miejsce, zachwycała nas polska złota jesień w kolorach liści różnorodnych drzew wielkiego parku Starego Lichenia, piękne alejki, stawy. Mnóstwo osobistych przeżyć, którymi każda pątniczka chętnie się dzieliła. W drodze powrotnej popłynęła ku Matce Bożej modlitwa różańcowa, a potem pieśni ku czci ukochanej Niebieskiej Matki, gdy słońce chyliło się ku zachodowi.

19 października Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie-Zamku nawiedziła pielgrzymka parafian ze Śmiłowa ze swym duszpasterzem Ks. Kanonikiem Jerzym Ptachem – jako dziękczynienie za dar Relikwii Błogosławionej dla parafii. Pielgrzymi nawiedzili też dom sióstr pasterek w Pniewitem – miejsce odejścia Matki Marii do Domu Ojca.

6 października Parafia p.w. Św. Małgorzaty i Matki Bożej Szkaplerznej w ŚMIŁOWIE przyjęła Relikwie Bł. Marii Karłowskiej. Ta uroczysta chwila została poprzedzona nabożeństwem oczekiwania, po którym S. Sylwia, wikaria generalna sióstr pasterek (jako delegatka Matki Generalnej) w asyście czterech sióstr przekazała Księdzu Proboszczowi Relikwie. Ustawiono je na przygotowanym miejscu, po czym zostały powitane przez Księdza Proboszcza i poszczególne stany. Po uroczystej Mszy św. ku czci Błogosławionej i uczczeniu Relikwii, odbyła się modlitwa indywidualna przy Relikwiach aż do Apelu Jasngórskiego. W następnym dniu została odprawiona przy Relikwiach Msza św. w intencji uczniów i nauczycieli szkół w Śmiłowie i Zelgniewie. Odbyło się też spotkanie dzieci i młodzieży ze Śmiłowa i okolicznych parafii z siostrami pasterkami.

Odtąd dla Apostołki ludzi z marginesu postanowiono przeznaczyć 6 dzień każdego miesiąca, kiedy to odbywa się uroczyste nabożeństwo z błogosławieństwem Relikwiami Marii Karłowskiej.

2 października W Gietrzwałdzie – w Sanktuarium Maryjnym miało miejsce skupienie Osób Życia Konsekrowanego. Wzięły w nim udział siostry zakonne z archidiecezji białostockiej, gdańskiej i warmińskiej. Reprezentowały je diecezje: drohiczyńska, elbląska, ełcka, łomżyńska, pelplińska, płocka i toruńska. Naszej diecezji, tj. toruńskiej, zostało powierzone poprowadzenie tego skupienia. Najświętsza Ofiara sprawowana była pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Józefa Szamockiego.

Mogłyśmy wysłuchać bardzo ciekawego wykładu s. Elżbiety Sozańskiej USJK: „Zachować świeżość pomimo zmęczenia” oraz świadectwa Sióstr Szarytek o wizjonerce s. Stanisławie Barbarze Samulowskiej (1865 – 1950).

PAŹDZIERNIK 2010 r.

12 września       W parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela na Wiktorynie w Lublinie podczas wszystkich Mszy świętych dziękowałyśmy Panu Bogu wraz z całą parafią za beatyfikację naszej Matki Założycielki.

Na tę okazję została przygotowana piękna dekoracja kościoła; prelekcje podczas wszystkich Mszy świętych przegotowały: s. Ludmiła Myszka i s. Katarzyna Kownacka. Po każdej Eucharystii wierni mogli oddać cześć Relikwiom Bł. Marii Karłowskiej poprzez ich ucałowanie.

WRZESIEŃ 2010 r.

7-11 sierpnia     Rekolekcje dla dziewcząt w Św. Katarzynie koło Wrocławia. Dziewczęta przyjechały z Torunia, Zabrza, Wrocławia, Oławy i Wąbrzeźna. W czasie skupienia zastanawiały się, co znaczy: wierzyć, żyć nadzieją i kochać. Za wzór przyświecały polskie błogosławione kobiety: Karolina Kózkówna, Aniela Salawa i nasza Matka Założycielka, Maria Karłowska.

Dziewczęta mogły podziwiać piękno materialnych śladów wiary naszych Ojców – kościoły na wrocławskiej starówce. W kościele p.w. Św. Krzyża rozważały stacje nietypowej drogi krzyżowej, przygotowanej przez Fundację Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Dokumentowała ona obecnie dokonujące się prześladowania chrześcijan w różnych częściach świata. Dziewczęta spotkały się z paniami pracującymi w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Sióstr Pasterek oraz pensjonariuszkami zakładu. Nie zabrakło też wspólnego śpiewu, zabaw i konkursów z nagrodami.

SIERPIEŃ 2010 r.

5–8 lipca           Trzynastoosobowa grupa dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Jabłonowie–Zamku pod opieką sióstr pasterek wzięła udział w wakacyjnej wycieczce, której szlak prowadził przez Włocławską Tamę – miejsce, gdzie wzniesionym krzyżem upamiętniona została tragiczna śmierć Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Tutaj dzieci usłyszały historię życia i męczeńskiej śmierci Ks. Jerzego.

Miejscem zatrzymania była Częstochowa. Na Jasnej Górze dzieci miały możliwość pomodlić się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Uczestniczyły we Mszy św., w Apelu Jasnogórskim. Wielkim wyróżnieniem dla dzieci okazało się prowadzenie Koronki do Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, transmitowanej przez Radio Fiat. W ciągu dnia staraliśmy się dotrzeć do wszelkich możliwych zakamarków Jasnej Góry.

W Olsztynie, kolejnym celu wakacyjnej wędrówki, dzieci penetrowały ruiny starego XIV wiecznego zamczyska na Szlaku Orlich Gniazd oraz hasały wśród licznie rozsianych skałek, które samotnie, bądź przytulone do siebie wyrastały z ziemi.

Na wyjeździe nie zabrakło łakoci, smażonych na grillu kiełbasek, radosnych pląsów i czasu na zakup pamiątek.

Nasz wakacyjny wyjazd mógł mieć miejsce dzięki sponsorom i funduszom z Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

4 lipca              W parafii Najśw. Serca Jezusowego w LiSakowsku w Kazachstanie, którą tego dnia żegnały pracujące tam dotąd siostry pasterki, dokonano intronizacji Relikwii Bł. Marii Karłowskiej. Ks. Proboszcz ukazał Błogosławioną jako wzór do naśladowania w otwartości na potrzeby drugiego człowieka, byśmy mieli otwarte oczy i nie przechodzili obojętnie, zamykając się na biedę, która jest wokół nas.

LIPIEC 2010 r.

26-30 czerwca „Bądźmy świadkami wiary, nadziei i miłości”. Pod takim hasłem upłynęły nam dni rekolekcyjne w Centrum Duchowości Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie-Zamku. Z różnych zakątków Polski przyjechały 32 dziewczęta. Rekolekcyjną „trzódkę” prowadził pasterz - Ks. Wojciech Korzeniak z Tczewa oraz siostry pasterki.

Na rozpoczęcie rekolekcji każda z dziewcząt otrzymała list od Jezusa, będący zaproszeniem do refleksji nad błogosławieństwami, które miały przewijać się podczas tych rekolekcji: błogosławieni czystego serca; błogosławieni ubodzy w duchu; błogosławieni miłosierni. Jak żyć błogosławieństwami, jak być we współczesnym świecie świadkiem wiary, nadziei i miłości, poznawałyśmy na przykładzie polskich błogosławionych: bł. Karoliny Kózkówny, bł. Anieli Salawy oraz bł. Marii Karłowskiej.

Dziewczęta poznały min. podczas tych rekolekcji, czym jest RUCH CZYSTYCH SERC. W czasie spotkania przy „otwartym mikrofonie” miały możliwość uzyskania odpowiedzi od prowadzącego rekolekcje kapłana i sióstr, na nurtujące je pytania. Obok modlitwy i pracy w grupach, nie zabrakło akcentów radosnych, wspólnej zabawy, pieczenia kiełbasek przy ognisku, koncertu muzycznego na powietrzu przy świetnym nagłośnieniu.

6 czerwca          Drugi dzień obchodów I Rocznicy Nadania Patronatu i XIII Rocznicy Beatyfikacji Bł. Marii Karłowskiej rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w kościele p.w. Chrystusa Króla o godz. 1000. Mszy św. przewodniczył Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu Ks. Dr Krzysztof Lewandowski. Na Eucharystii były obecne poczty sztandarowe ze szkół, związków i organizacji działających na naszym terenie, w tym sztandar Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, ufundowany rok temu, a także przedstawiciele Władz samorządowych, Pan Burmistrz Tadeusz Fuks i Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Boiński.

Na Mszy św. śpiewał Chór Lira z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłonowie Pomorskim oraz chór Sióstr Pasterek

O godz. 1500, w Sanktuarium jabłonowskim została odprawiona nieustanna Nowenna do Bł. Marii Karłowskiej i nabożeństwo czerwcowe z udziałem mieszkańców naszego miasta. Po nabożeństwie na placu przed Sanktuarium odbył się występ zespołu „Wesołe Kumoszki” ze Zbiczna, który rozbawił zebraną publiczność.

Takim radosnym akcentem zakończyłyśmy obchody XIII Rocznicy Beatyfikacji błogosławionej naszej Matki Marii i I Rocznicy Nadania Patronatu Miastu Jabłonowo Pomorskie.

Dla wszystkich domów zgromadzenia był to dzień wdzięczności, radości i modlitwy.

5 czerwca          Rozpoczęły się dwudniowe obchody XIII Rocznicy Beatyfikacji Bł. Marii Karłowskiej i Pierwszej Rocznicy Nadania Patronatu Miastu Jabłonowo Pomorskie.

Godz. 1630 - nabożeństwo czerwcowe w Sanktuarium jabłonowskim, w którym wzięły udział Władze Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie: Burmistrz Tadeusz Fuks, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Boiński, Radni, Wiceprzewodniczący Sejmiku województwa Ryszard Bober, oraz zaproszeni Goście i mieszkańcy Jabłonowa.

Po Nabożeństwie czerwcowym odbył się na placu przed Sanktuarium koncert muzyki Fryderyka Chopina i innych znanych mistrzów muzyki klasycznej, w wykonaniu Toruńskiego Kwartetu Smyczkowego, na który przybył również Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki wraz z małżonką. Koncert zorganizowany był w ramach Roku Fryderyka Chopina, obchodzonego w województwie Kujawsko-Pomorskim z inicjatywy Pana Marszałka.

O godz. 2000 w Sanktuarium została odprawiona uroczysta Msza Święta, którą koncelebrowało jedenastu księży z dekanatu jabłonowskiego. Po Mszy Świętej rozpoczęła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Czuwania modlitewne prowadziły: siostry juniorystki i Nowicjat, grupa podopiecznych - Pomocnice, siostry ze wspólnoty jabłonowskiej, Koło Gospodyń Wiejskich i Matki Różańcowe z Jabłonowa-Zamku, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego z parafii Chrystusa Króla oraz Dziecięce Koło Misyjne. Czuwanie nocne zostało uwieńczone wspólną Eucharystią o godz. 7 rano, której przewodniczył ks. kapelan Zdzisław Górski.

5 czerwca          W Polskim Radiu Pik wyemitowano audycję o Bł. Marii Karłowskiej, Założycielce Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Był to przygotowany przez P. Ewę Dąbrowską wywiad z Matką Generalną Gracjaną Zborała i siostrami pasterkami.

CZERWIEC 2010 r.

29 maja            W parafii p.w. Św. Michała Archanioła w TARGOWEJ GÓRCE. Gmina Nekla, arch.Gnieźnieńska – dokonano uroczystej intronizacji Relikwii z szat Bł. Marii Karłowskiej. Równocześnie odbyło się podsumowanie projektu edukacyjno-historycznego „Stąd mój ród – historie naszych rodzin”, zorganizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”. Przy kościele w Targowej Górce znajduje się grobowiec rodziny Karłowskich (stryjecznego brata Błogosławionej, Stanisława Karłowskiego), w stylu świątyni greckiej, z portykiem kolumnowym, który za zgodą rodziny przebudowano na dom pogrzebowy. Uroczystą Mszę św. Z wprowadzeniem Relikwii Bł. Marii Karłowskiej, w intencji poprzednich pokoleń mieszkańców parafii oraz zmarłych przodków z rodzin m.in. Karłowskich, sprawował J.E. Ks. Biskup Wojciech Polak. Po Mszy św. Ks. Biskup poprowadził Litanię do Błogosławionej i wszyscy przeszli do grobowców Karłowskich i Karśnickich, gdzie odsłonięto i poświęcono tablice upamiętniające te rody, po czym nastapiły wystąpienia członków rodzin. Na zakończenie – po sfinalizowaniu konkursu na najciekawsze drzewo genealogiczne i części artystycznej – zwiedzano wystawę okolicznościową, poświęconą m.in. Matce Marii Karłowskiej (tę część wykonała p. Lucyna Idasiak).

24 maja            W kaplicy Nowicjatu o godz. 900 odbyła się uroczysta Msza św., na której S. Agnieszka Bednarczyk złożyła swoje pierwsze śluby zakonne. Mszy św. przewodniczył Ks. Dr Grzegorz Tworzewski, Dziekan dekanatu jabłonowskiego.

21–23 maja       W tych dniach w Centrum Duchowości Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie–Zamku odbyło się skupienie dla dziewcząt. Prowadził je ks. Wojciech Pyrzewski - kapelan więzienia w Grudziądzu oraz siostry pasterki.

Zagłębiałyśmy się w duchowość Zgromadzenia Sióstr Pasterek, poznając jego głównych PATRONÓW. Pochylałyśmy się nad osobą Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Matki Bożej Dobrej Pasterki, św. Józefa, św. Marii Magdaleny. i św. Michała Archanioła

W skupieniu uczestniczyło 16 dziewcząt w różnym wieku i z różnych rejonów Polski.

15 maja            W czasie uroczystej Mszy św. o godz. 1100 w Sanktuarium jabłonowskim, swemu Oblubieńcowi, Jezusowi Chrystusowi, śluby wieczyste złożyły pasterki: S. Anna Zawadka, S. Agnieszka Kroll i S. Magdalena Żabińska.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Dr Grzegorz Tworzewski, Dziekan dekanatu jabłonowskiego.

2 maja              Jubileusz 60 - lecia profesji zakonnej w Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie przeżywały: S. Donata Pluta, S. Ezechiela Krawczyk i S. Mieczysława Lewandowska.

Uroczystej Mszy św. o godz. 1300 przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja Ks. Bp Józef Szamocki.

1 maja              W Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie o godz. 900 odprawiona została uroczysta Msza św. z okazji 50-lecia profesji zakonnej naszych Sióstr: S. Floriany Filarskiej, S. Eweliny Kodrzyckiej, S. Seweryny Latek oraz S. Cypriany Latek.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja Ks. Bp Józef Szamocki. W koncelebrze uczestniczyło 5 kapłanów.

MAJ 2010 r.

 

28 marca           W parafii p.w. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim rozpoczęto kolejną – IV już – nowennę miesięczną o kanonizację Bł. Marii Karłowskiej i o łaski za Jej wstawiennictwem, z licznym udziałem parafian, a także sióstr pasterek i nowicjatu.

6 marca            O godz. 15,00 w Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie–Zamku rozpoczęto kolejną – IV już – nowennę miesięczną o kanonizację Bł. Marii Karłowskiej i o łaski za Jej wstawiennictwem - z licznym udziałem parafian, którzy chętnie pozostawiają swoje podziękowania i prośby, wymieniane i omadlane wspólnie w następnym dniu nowenny. Podczas nabożeństwa księga z wpisanymi do niej intencjami spoczywa przy Relikwiach Błogosławionej.

Marzec 2010 r.

28 lutego           W jabłonowskiej parafii p.w. Chrystusa Króla zakończono nowennę dziękczynną za nadanie Patronatu Bł. Marii Karłowskiej Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie (III nowennę miesięczną). Parafianie pragną kontynuacji tego nabożeństwa.

6 lutego            W Sanktuarium jabłonowskim zakończono nowennę dziękczynną za nadanie Patronatu Bł. Marii Karłowskiej Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie (III nowennę miesięczną). Parafianie przychodzą coraz liczniej i pragną kontynuacji tego nabożeństwa.

5–8 lutego         W tych dniach miały miejsce rekolekcje dla dziewcząt w naszym domu zgromadzeniowym w Św. Katarzynie koło Wrocławia. Czas poświęcony był refleksji nad sakramentami chrztu i bierzmowania. W zamyślenia rekolekcyjne wprowadzał ks. Tomasz Niedziela, salwatorianin, przy współpracy sióstr.

2 lutego            Święto Ofiarowania Pańskiego z ustanowienia Ojca św. Jana Pawła II jest Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. W toruńskiej katedrze uczestniczyłyśmy we Mszy św., której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Dr Andrzej Suski w licznej asyście kapłanów, z udziałem osób Bogu poświęconych. Uroczystość uświetniał klerycki chór z Wyższego Seminarium Duchownego.

LUTY 2010 r.

 

19–22 stycznia „Czy znasz swojego Patrona?” - to myśl przewodnia rekolekcji zimowych dla dziewcząt ze szkół średnich, jakie odbyły się w Jabłonowie. Przyjechały 24 dziewczęta. Na wspólną wędrówkę ze swoimi świętymi Patronami zapraszał ks. Marcin Baska z Tczewa oraz siostry pasterki. Był więc powrót do „pierwszego spotkania” z naszymi Patronami - do CHRZTU ŚWIĘTEGO, był czas na refleksję nad znaczeniem Sakramentu Bierzmowania w życiu chrześcijanina i świadomym wyborem Patrona.

Wszystkie uczestniczki rekolekcji miały możliwość nawiedzić Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej i powierzyć Jej swoje troski i radości.

Prawdziwie zimowa aura oraz nowicjacka „górka” były zachętą do zimowych zabaw, którym uczestniczki rekolekcji nie mogły się oprzeć.

15-18 stycznia Kiedy jest się bardzo młodym człowiekiem doby komputerów, telefonów komórkowych i zupek chińskich, łatwo można dać się zwieść i uwierzyć, że wszystko w życiu przychodzi łatwo, przyjemnie i szybko. Tym bardziej Bogu niech będą dzięki za 16 dziewcząt z Tczewa, Świedziebni, Rypina, Lubawy i Skórcza, które przyjechały do Jabłonowa na I turę rekolekcji zimowych. Ta grupka nastolatek, głównie w wieku gimnazjalnym, nie zwracając uwagi na opinię swego najbliższego otoczenia ani na zimową aurę, postanowiła inaczej niż ich rówieśniczki spędzić kilka dni wolnych od nauki.

Opieką duszpasterską otoczył rekolektantki ks. Wojciech Pyrzewski, kapelan Zakładu Karnego w Grudziądzu. Nad prawidłowym przebiegiem rekolekcji czuwały siostry pasterki.

Rekolekcyjnej zadumie, modlitwie, konferencjom i spotkaniom przyświecał temat: „Patroni chrztu i bierzmowania”. Grupa była bardzo rozśpiewana, utalentowana muzycznie, dziewczęta wykazały się też talentem aktorskim podczas pogodnego wieczoru.

Należy mieć nadzieję, że czas rekolekcyjny wyda owoce w życiu tych 16 odważnych dziewcząt, które wracały do swych domów w wyborowym towarzystwie świętych.

STYCZEŃ 2010 r.

2010 rok