Wydarzenia

 ROK 2016   ROK 2015    ROK 2014    ROK 2013    ROK 2012    ROK 2011    ROK 2010

 2014

08 grudnia

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej w Domu Generalnym w Jabłonowie-Zamku, pod przewodnictwem ks. Grzegorza Tworzewskiego, dziekana dekanatu jabłonowskiego, odprawiona została Msza św. inaugurująca w naszej wspólnocie Rok Życia Konsekrowanego. W tym dniu wszystkie siostry odnowiły swoje śluby, przystępując do ołtarza z białą różą w ręku. Prawie trzydzieści róż – symbol naszej miłości do Jezusa, pozostało pod ołtarzem, przy relikwiach naszej Matki, Bł. Marii Karłowskiej. Od godzin porannych do godz. 15.00 wspólnota Domu Generalnego trwała na adoracji Najświętszego Sakramentu, dziękując Bogu za Maryję - Pierwszą Konsekrowaną i za dar naszego powołania.

 

W Roku Życia Konsekrowanego siostry pasterki składają Kościołowi św. szczególny dar modlitwy. Od I Niedzieli Adwentu starsze siostry we wszystkich naszych domach do godzin wieczornych trwają na modlitwie jako „żywe lampki” przed Tabernakulum. Dziękujemy Bogu za łaskę powołania i prosimy o dar nowych powołań do życia zakonnego, szczególnie do naszej rodziny zakonnej.

GRUDZIEŃ 2014  
22 listopada

W godzinach wieczornych, w kościele akademickim pw. Ducha Świętego uczestniczyłyśmy we Mszy św. inaugurującej w diecezji toruńskiej Rok Życia Konsekrowanego. Mszy św. koncelebrowanej przez kapłanów zakonnych i diecezjalnych przewodniczył ks. Bp. Józef Szamocki. Kościół został wypełniony osobami zakonnymi i świeckimi. Eucharystię rozpoczęła uroczysta procesja z relikwiami świętych i błogosławionych zakonów i zgromadzeń zakonnych obecnych na uroczystości, którzy zostali „wyśpiewani” w Litanii do Wszystkich Świętych. Oczywiści, wśród tego świętego grona nie zabrakło relikwii naszej zakonodawczyni bł. Marii Karłowskiej.

W homilii ks. Bp. Józef apelował do nas: „Nie pozwólcie innym mówić o Was. Sami mówcie o sobie”. Zaznaczał, że jesteśmy wezwani, aby być szczególnymi świadkami Bożej miłości; zadaniem naszym jest ogłaszać wszystkim, że Jezus żyje w swoim Kościele a życie zakonne - wbrew temu co mówi świat - nie jest przeszłością, mitem, legendą, ale żywym ogniem, żywą mocą Ewangelii. Ks. Biskup wezwał wiernych do modlitwy o nowe powołania do życia zakonnego i za osoby powołane, o łaskę wierności dla nich i świętości.

Po Mszy św., dzięki gościnności księży Jezuitów i staraniom sióstr, aby coś słodkiego znalazło się na stole, wszyscy spotkaliśmy się w radosnej atmosferze na małym poczęstunku.

Inauguracja Roku Życia Konsekrowanego w Toruniu zakończyła się w kościele akademickim wspólnymi Nieszporami, którym przewodniczył ks. bp. Józef Szamocki.

 

14-16 listopada

 Kolejna seria rekolekcji dla kobiet w Jabłonowie – Zamku. Ponad 50 Pań pod kierunkiem duchowym diecezjalnego egzorcysty - proboszcza parafii w Płowężu ks. Józefa Kiełpińskiego i proboszcza z parafii św. Wojciecha w Jabłonowie–Zamku ks. Janusza Kowalskiego pochylało się nad tematem: Bóg pragnie Twojego Rozwoju. Praca nad Charakterem. Pomocą służyły nasze siostry: s. Fides Lemanczyk, wikaria generalna, s. Kamila Lewicka i „siostra z gitarą” – s. Katarzyna Maciejewska. W trakcie rekolekcji ich uczestniczki miały możliwość wsłuchać się w słowo Boże przepowiadane w konferencjach, ale także na osobistej czy wspólnotowej modlitwie przed Panem, której centrum stanowiła zawsze Eucharystia. Obecność kapłanów stwarzała możliwość indywidualnej z nimi rozmowy. Rekolektantki mogły również swoje troski i problemy pozostawić przy relikwiach bł. Marii Karlowskiej, nawiedzając Jej Sanktuarium oraz doświadczyć Bożej łaski w modlitwie o uzdrowienie.

 

08 listopada

Dzięki środkom z Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie dzieci ze świetlicy im. Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie – Zamku zawitały w Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Czekało tu na nich kilkaset interaktywnych stanowisk, przy których mogły się uczyć i bawić. Poszczególne stanowiska wprowadzały dzieci w świat różnych dziedzin nauki. 4 główne wystawy zainstalowane w Centrum pozwoliły dzieciom eksperymentować przez kilka godzin. I tak: w HYDROŚWIECIE czekała na nich spora dawka wiedzy hydrologicznej: dzieci mogły konstruować i wprawiać w ruch różne mechanizmy, stworzyć wir wodny, zobaczyć jak powstają podwodne fale itp. Tajniki funkcjonowania ludzkiego organizmu nasza wesoła gromadka zgłębiała w dziale: AKCJA – CZŁOWIEK. W części DRZEWO ŻYCIA mogły zapoznać się z fascynującymi rozwiązaniami przyrody, na własnej skórze poczuć trzęsienie ziemi, przekonać się jak widzą zwierzęta, zmierzyć się w wirtualnym wyścigu ze zwierzętami. Na wystawie NIEWIDOCZNE SIŁY chętni mogli „zaprzyjaźnić” się ze światem fizyki bez wzorów i wykresów. Było dużo radości i zabawy.

LISTOPAD 2014

 

24-26 października

 

W tych dniach w Centrum Duchowości im. Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie-Zamku odbyło się skupienie dla kobiet pod hasłem: „Spotkania, które odmieniły życie. Kobiety w Ewangelii”. Konferencje głosił ks. dr Artur Szymczyk, a wspierały go swą aktywną obecnością s. wikaria Fides Lemanczyk oraz s. Ewa Lutrzykowska. Nieliczne, bo 17 – osobowe acz zdyscyplinowane grono uczestniczek, czerpiąc z wiekowej i nadal aktualnej tradycji lectio divina pozwoliło prowadzić się Duchowi Świętemu w głąb Słowa Bożego. Było to spotkanie Chrystusa z Samarytanką (J4, 1-42), następnie z kobietą cudzołożną (J8,1-11) oraz z Marią Magdaleną w poranek zmartwychwstania (J20,1-18). Słowo dotykało osobistych doświadczeń uczestniczek, rzucało światło, które jednak nie raziło ale uzdrawiało i oczyszczało. W programie uwzględniona była możliwość dokonania osobistej refleksji, rewizji życia oraz podzielenia się swoimi przemyśleniami z innymi w małych grupach. Odbyła się też Modlitwa o uzdrowienie. Najważniejsze jednak było spotkanie z Chrystusem nie tylko w Jego Słowie, ale przy stole Eucharystycznym i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Była też możliwość nawiedzenia Sanktuarium oraz Sali Pamięci Bł. Marii Karłowskiej. Z wielką radością wszyscy wzięli także udział w kameralnym koncercie smyczkowym, który odbył się w kościele św. Wojciecha, co było bardzo miłą niespodzianką.

 

17.10.2014

W Żnińskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, którym patronuje Bł. Matka Maria Karłowska – nasza Założycielka, odbyła się uroczystość 10-ej rocznicy nadania imienia. Pierwszym najważniejszym akcentem obchodów była dziękczynna Masza święta w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski z udziałem wszystkich uczniów oraz grona pedagogicznego z Panem dyrektorem Leszkiem Kowalskim na czele. Także nasze Zgromadzenie włączyło się w to szkolne święto poprzez obecność sióstr delegatek z Żołędowa i Poznania. Ks. Proboszcz Stanisław Talaczyński w homilii przypomniał nam, jak ważna jest wiara i jak wielką ma moc. Przybliżył szczegóły cudu, który był oficjalnym potwierdzeniem świętości i orędownictwa Bł. Matki Założycielki. Po Mszy św. nastąpiło uroczyste procesjonalne przejście ulicami Żnina pod sztandarem ZSP, na którym widnieje dostojna, ale i matczyna postać Błogosławionej z Pałuk. Kolejnym punktem obchodów był program artystyczny w Żnińskim Domu Kultury, zgłębiający myśl i dzieło Bł. Marii oraz jej przesłanie dla współczesnego świata. Przedstawione były też migawki z działalności uczniów, którzy poprzez różnorodne akcje charytatywne bardzo konkretnie realizowali motto – wyzwanie umieszczone na sztandarze: „Jest mędrcem prawdziwym, kto umie czynić dobrze". Następnie, po gratulacjach i życzeniach złożonych na ręce dyrektora Leszka Kowalskiego, wszyscy uczestnicy przeszli  procesjonalnie do szkoły.  To ciekawe, że szkoła ta istnieje już od 1890 r., a więc nieco ponad 120 lat – jest więc rówieśnicą dzieła Bł. Marii Karłowskiej.

PAŹDZIERNIK 2014

 

 

21 września

 

 W 120 letnią historię naszego zgromadzenia piękną kartą wpisuje się miasto Lublin. Bowiem w dawnym Wiktorynie (dziś jest to już Lublin) bł. Matka Maria Karłowska w 1906 r. przyjęła na prośbę bł. Ks. Ignacego Kłooptowskiego pomariawicki przytułek dla apostolstwa wśród kobiet.

Dlatego też w lubelskiej parafii pw. Chrystusa Króla, na terenie której mieszkają nasze siostry, w roku jubileuszowym zgromadzenia, odprawiona została Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski i krzyże. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Marek Warchoł. Obecne były delegatki sióstr z naszych domów zakonnych. Siostry włączyły się w Liturgię Słowa. W procesji z darami ofiarowany został parafii ornat z haftem Dobrego Pasterza i wizerunkiem Bł. Marii Karłowskiej oraz komunikanty wypiekane w poznańskiej opłatkarni, którą otworzyła nasza Błogosławiona. Po zakończonej Liturgii Eucharystycznej s. Flawia Paciorek przybliżyła Jej uczestnikom zarys historii zgromadzenia.

20 września

 

W przeddzień obchodzonego w Polsce Dnia Środków Społecznego Przekazu, na Jasną Górę przybyła XVIII Pielgrzymka Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół tygodnika katolickiego „Niedziela” – pod hasłem „Totus Tuus” – aby w dłonie Matki Bożej złożyć dziękczynienie za dzieło „Niedzieli” i za 33 lata pracy ks. inf. Ireneusza Skubisia jako redaktora naczelnego Tygodnika, a także polecić Maryi Jasnogórskiej wszystkie ważne intencje środowiska dziennikarskiego i aktualne sprawy Polski i pokoju na świecie. Do wspólnoty „Niedzieli” dołączyła III pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Obydwie pielgrzymki zjednoczyły się na Eucharystii w Bazylice Jasnogórskiej, a następnie w realizacji dalszego programu – w Auli „Niedzieli”, gdzie jednym z ważnych punktów było okazanie wdzięczności osobom i instytucjom, które przyczyniły się do rozwoju mediów katolickich i tworzenia Dzieła „Niedzieli” – poprzez wręczenie medali MATER VERBI.

Do udziału w pielgrzymce zostało zaproszone nasze zgromadzenie – jako nominowane do medalu Mater Verbi przez toruńską edycję „Niedzieli” – „Głos z Torunia”, z którą współpracujemy od 20 lat, czyli od utworzenia tej edycji, miedzy innymi przez comiesięczne przekazywanie do druku „Echa ze Wzgórza Bł. Marii Pasterki” oraz innych okolicznościowych artykułów. W dyplomie złączonym z medalem czytamy: „Medal Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego Niedziela otrzymuje Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim jako wyraz uznania za 20-letnią cenną współpracę z „Niedzielą – Głosem z Torunia”, przyjaźń i życzliwość oraz opiekę modlitewną świadczoną Redakcji naszego Tygodnika”. W imieniu Matki Generalnej medal MATER VERBI i dołączone do niego dary przyjęła s. Fides Lemanczyk, wikaria generalna zgromadzenia

07 września

W Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie – Zamku trzy nasze siostry wypowiedziały uroczyste słowa: „ślubuję” czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i „przyrzekam” poświęcić się dla nawrócenia grzeszników - słowa radosne, pełne entuzjazmu. Słowa pełne wdzięczności za to, co już za nami, pełne ufności w stosunku do tego, co przed nimi. S. Joanna Szczuczko, s. Katarzyna Falkowska i s. Agata Marszał poprzez złożenie I ślubów zakonnych zostały zaślubione Jezusowi Dobremu Pasterzowi i włączone w naszą Rodzinę zakonną. Mszy św. przewodniczył dziekan dekanatu jabłonowskiego, ks. dr Grzegorz Tworzewski. W swojej homilii powiedział min. „Nasze Siostry chcą przed zgromadzonym Kościołem powiedzieć o swojej decyzji. Skoro tutaj są, to znaczy, że nie zmieniły swoich zamiarów, że chcą naśladować Chrystusa, że chcą iść za Chrystusem zjednoczonym z Ojcem, za Chrystusem czystym, ubogim i posłusznym”. Celebrans kierował do neoprofesek pytania: „Czy jest w was zauroczenie Chrystusem, radość, wdzięczność i gotowość pójścia za Nim dokądkolwiek was poprowadzi? ......Czy jest w was żywa wiara.........? Jednocześnie przypominał: „Wiara, zachwyt, entuzjazm, wdzięczność, gotowość do radykalizmu to są wszystko wartości, których trzeba strzec, które trzeba rozwijać i podsycać”. Jak dobry pasterz zatroskany o owce przestrzegał: „Kochane siostry, w apostolacie trzeba być mocnym. Największym zagrożeniem jest jednak pokusa zaniedbania modlitwy. Ile razy taka pokusa przyjdzie, brońcie się przed nią. Modlitwa musi być zawsze na pierwszym miejscu, a w zasadzie, jeśli dobrze rozumie się życie zakonne, nie powinno być rozdwojenia na modlitwę i pracę. Trzeba kochać Chrystusa obecnego zarówno w człowieku, jak i w Eucharystii, w tabernakulum. Wtedy wasze życie będzie jedną harmonią, prostą i jasną drogą prowadzącą ku Chrystusowi”. Dalej mówił: „Dopiero wtedy będziecie dobrymi zakonnicami, jeśli będziecie wyrzekać się nie tylko tego, co jest grzeszne, ale również tego, co jest skądinąd dobre, dozwolone i jeśli będziecie to czyniły z prawdziwej miłości do Chrystusa”.

Po zakończeniu tej pięknej liturgicznej uroczystości, wszyscy jej uczestniczy spotkali się na Agapie przy nowicjackim stole. Bogu niech będą dzięki za dar powołania i złożonych ślubów przez nasze siostry neoprofeski!

WRZESIEŃ 2014  
23 sierpnia

O godz. 15.00 w Świeciu nad Osą Ordynariusz diecezji toruńskiej Ks. Bp Andrzej Suski dokonał Konsekracji Kościoła pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Na zaproszenie Ks. Proboszcza Dariusza Gołębiewskiego w uroczystości wzięły udział delegatki Domu Generalnego. Obrzędy Konsekracji Kościoła dokonały się w pięknej oprawie liturgicznej, w którą włączyli się bardzo czynnie parafianie zarówno starsi jak i dzieci. Kościół wypełnili licznie zgromadzeni wierni, zaproszeni goście i kapłani dekanatu radzyńskiego. Świetności tej uroczystości dodała obecność pocztów sztandarowych i piękny śpiew chóru z Nowego, który wybrzmiał w tej niewielkiej świątyni a´cappella i przy akompaniamencie organów, również po łacinie.

Dla nas pasterek udział w tej uroczystości miał szczególne znaczenie ze względu na fakt, że w ołtarzu, który został namaszczony przez Biskupa świętymi olejami i na którym będzie sprawowana Najświętsza Ofiara Pana Jezusa – zostały umieszczone Relikwie I stopnia naszej Matki Założycielki Bł. Marii Karłowskiej

SIERPIEŃ 2014

 

14 lipca

 

W gorące, letnie popołudnie, Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie-Zamku gościło niecodziennych pielgrzymów. O godz. 18 została odprawiona Msza św. dziękczynna przez O. Marka Kempskiego, rodem z Jabłonowa, za 25 lat Chrystusowego Kapłaństwa jako Misjonarza Słowa Bożego, obecnie posługującego w Brazylii. Całą oprawę liturgiczną ze wspomnienia Bł. Marii Karłowskiej przygotowała i poprowadziła bardzo liczna grupa wiernych z Brazylii. Eucharystia miała podniosły, ale i bardzo radosny charakter. Mimo różnicy językowej wszyscy czuliśmy się jednym Chrystusowym Kościołem. W modlitwie Eucharystycznej towarzyszyła naszym gościom święta patronka Brazylii – figura Matki Bożej z Aparecida. Wizerunek Matki Bożej towarzyszy Brazylijczykom również podczas zwiedzania i poznawania piękna polskiej ziemi, które ich zachwyca.

02 lipca

„Dobra Nowina dla Ciebie” – pod takim hasłem przebiegały rekolekcje dla dziewcząt w Duchowym Centrum im. bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie –Zamku, które rozpoczęły się w pierwszym dniu wakacji. Dobrą Nowiną dla 32 dziewcząt, które przyjechały z Wołomina, Tczewa, Rypina, Chojnic, Kostrzynia, Sztumu, Żołędowa i Jabłonowa oraz dla każdego z nas jest to, że Bóg Cię kocha, Jezus Cię uratował i nadal Cię prowadzi oraz napełnia darem Ducha Świętego.

Przewodnikiem po ścieżkach rekolekcyjnej zadumy był ks. Jakub Maciejko - duszpasterz z Nowego Miasta Lubawskiego. Dziewczętom towarzyszyły: wikaria generalna s. Fides Lemanczyk, s. przełożona Dorota Cichon, s. Katarzyna Katarzyniak i s. Edyta Kołpacka.

Ubogaceniem czasu rekolekcji było przedstawienie w wykonaniu wychowanek z Topolna pt. „7 razy NIE”, którego autorem i reżyserem jest s. Dyrektor Katarzyna Machut. Treścią przedstawienia było 7 grzechów głównych oraz ich wpływ na nasze życie. Przedstawienie to, w trafny sposób oddało walkę, jaka nieustannie toczy się w człowieku. Wychowanki wcieliły się w rolę poszczególnych grzechów, które zniewalają i niszczą osobę. Tylko Bóg poprzez głos sumienia staje po stronie człowieka, gotowy zawsze przyjść z pomocą. Jego cierpliwe oczekiwanie na choćby krótkie westchnienie i najdrobniejszy akt dobrej woli z naszej strony – niesie ratunek duszy.

W naszą radość pięknie wpisała się Wspólnota Nowicjatu, przedstawiając historię bł. Matki Założycielki pt. „Tak to się zaczęło”. Tym przedstawieniem siostry nowicjuszki przygotowały dziewczęta do nawiedzenia Sali Pamięci i Sanktuarium bł. M. Karlowskiej. Poznając życie bł. Marii – dziewczęta mogły zobaczyć, jak Jezus prowadzi tych, którzy otwierają się na Jego Miłość. Wielkim i miłym zaskoczeniem dla prowadzących była wiedza na temat życia bł. Marii, jaką uczestniczki rekolekcji wykazały się podczas quizu na pogodnym wieczorze.

Grupa rekolekcyjna była bardzo radosna, chętna do pracy i przygotowania liturgii. Swoją radość i entuzjazm dziewczęta wyrażały poprzez bardzo chętne angażowanie się we wspólny śpiew, modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu. Warto zaznaczyć, że większość dziewcząt uczestniczyła pierwszy raz w rekolekcjach. Dlatego tym bardziej wszyscy byliśmy zbudowani ich otwartością i zaangażowaniem.

Dziękujemy Bogu za dar spotkania, za czas wspólnego odkrywania tej Radosnej Nowiny o Miłości Boga.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas modlitwą, ofiarą, cierpieniem. Prosimy, aby pamiętać o dziewczętach, które odpowiedziały na zaproszenie Jezusa Dobrego Pasterza

LIPIEC 2014

 
28 czerwca

Pierwszy dzień wakacji! Dla dzieci ze świetlicy im. bł. M. Karłowskiej w Jabłonowie-Zamku startem w wakacyjną przygodę był spływ kajakowy po rzece Drwęcy na Pojezierzu Brodnickim. Dla większego poczucia bezpieczeństwa dzieciom towarzyszył członek rodziny – mata, tata lub starsze rodzeństwo. Rankiem, 16 osobowa grupa pod opieką s. Ewy i s. Flawii opuściła Jabłonowo city, udając się autobusem do Brodnicy. W stolicy Pojezierza grupę przejął szef całej eskapady – Pan Paweł Urbański. Wszyscy rządni letniej przygody podążyli dwoma busami w kierunku Tamy Brodzkiej, skąd rozpoczynał się spływ. Po rozładowaniu kajaków i krótkim instruktażu, zabezpieczeni w kapoki, po zajęciu miejsc w dwuosobowych kajakach, rozpoczęła się fantastyczna wakacyjna wodna frajda, dla większości po raz pierwszy w życiu. Nad bezpiecznym przebiegiem spływu czuwało 2 ratowników – przewodników, którzy w razie drobnych problemów z „posłuszeństwem” kajaków, służyli swoją fachową radą i fizyczną pomocą. 15 kilometrowa trasa obfitowała w piękne, cieszące oko widoki, jak: korony drzew pochylające się nisko nad wodą, nabrzeże porośnięte ścianą lasu, szuwary, przez które trzeba było się sprytnie przedrzeć a w nich kacza mama na lekcji pływania z „małymi”, czy też piękne, majestatyczne łabędzie przeglądające się w lustrze wody. A wszystko pogrążone było w błogiej ciszy, którą od czasu do czasu przerywał radosny śmiech uczestników spływu. Dopisała również pogoda – słoneczna z delikatnym wietrzykiem – wierzymy, że wyproszona przez św. Jana Pawła II, miłośnika spływów kajakowych, do którego płynęła modlitwa w związku z bardzo zmienną pogodą w miesiącu czerwcu. Po 3 godzinnej wspaniałej przeprawie, wszyscy zafiniszowali w Brodnicy. Z żalem trzeba było opuścić kajaki i szykować się w drogę powrotną do domu. Po drodze jeszcze wejście do McDonalda i .........kierunek Jabłonowo! Na pewno pozostaną niesamowite wrażenia. Spływ kajakowy został sfinansowany ze środków z Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

 

09 czerwca

Święto NMP Matki Kościoła. Odpust w Wardęgowie. Po Mszy św. o godz. 10.30, sprzed kościoła pw. św. Wojciecha w Jabłonowie – Zamku wyruszyła piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Wardęgowskiej. Wśród pątników nie zabrakło sióstr pasterek z podopiecznymi z Domu Generalnego oraz wspólnoty nowicjackiej. Z radością powitana została ponad 50 osobowa grupa młodzieży z jabłonowskiego Gimnazjum, która podjęła trud pielgrzymowania razem ze swoimi nauczycielami. Nad całością czuwał ks. Janusz Kowalski, proboszcz parafii św. Wojciecha. W sumie grupa liczyła ponad 80 osób. Na trasie skąpanej w promieniach słońca towarzyszyła pątnikom modlitwa i śpiew przy akompaniamencie gitary. Siły można było zregenerować na dwóch postojach: w Góralach i Ostrowitem. Dzięki uprzejmości ks. proboszcza Michała Napierały i parafian w Ostrowitem pielgrzymi skorzystali z przygotowanego poczęstunku. Bóg zapłać za serce! Do Wardęgowa grupa jabłonowska dotarła ok. godz. 16.00. Po przywitaniu Matki Bożej w Jej maleńkim, wręcz kameralnym Sanktuarium i krótkim odpoczynku, wszyscy zebrani na placu pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. odpustowej, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz. Po Eucharystii, w śpiewanej Litanii i procesji z Najśw. Sakramentem, wszyscy wierni uczcili Najświętsze Serce Pana Jezusa.

 

06 czerwca

Przełożona Generalna naszego zgromadzenia m. Gracjana Zborała wraz z wikarią generalną s. Fides Lemanczyk oraz z mistrzynią nowicjatu s. Renatą Hanyżewską, na zaproszenie dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie - Antoniego Kalki, ks. Andrzeja Gierszyńskiego proboszcza parafii pw. św. Katarzyny i bł. Marii Karłowskiej w Smogulcu oraz Burmistrza Miasta Kcyni Piotra Hemmerlinga, uczestniczyły w uroczystych obchodach poświęconych 120 - lecia powstania szkoły oraz 10. rocznicy nadania jej imienia Błogosławionej Marii Karłowskiej. Matka Generalna, kierując słowo do Gospodarzy tej uroczystości m.in. powiedziała: Jako pamiątkę dzisiejszego świętowania pragnę pozostawić Wam słowa Patronki Szkoły: „Cokolwiek robimy, warto robić to dobrze”. W imieniu Sióstr Pasterek z serca życzę, by te słowa tak głęboko zapadły w Wasze serca, ażeby po ich owocowaniu w życiu można było rozpoznać Osoby związane ze Szkołą Podstawową im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, jako Osoby żyjące prawdziwymi Wartościami, mające na celu Dobro osobiste, Społeczności Szkolnej i całej Ojczyzny.

Bardzo wzruszającym i ważnym dla naszego zgromadzenia akcentem tego podwójnego Jubileuszu było odczytanie Uchwały Nr LI/472/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nadania pośmiertnie bł. Marii Karłowskiej tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kcyni” i medalu „Zasłużony dla Gminy Kcynia” oraz przekazanie tegoż medalu i dokumentu na ręce Matki Generalnej.

Liturgię Mszy św., której przewodniczył ks. bp Jan Tyrawa, uświetnił chór dziewcząt z placówki opiekuńczo-wychowawczej zgromadzenia w Poznaniu oraz liczne poczty sztandarowe.

Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć pięknie przygotowane przez dzieci przedstawienie opowiadające o życiu Patronki Szkoły oraz wystawioną przez wychowanki z Poznania sztukę: „Co by było gdyby...”, w której podkreślona została prawda o budowaniu wolności w oparciu o zdrowe zasady życiowe.

 

05 – 06 czerwca

 

W nocy z czwartku na piątek, poprzedzającej dzień, w którym uroczyście obchodzimy w całym zgromadzeniu liturgiczne wspomnienie naszej Założycielki – bł. Marii Karłowskiej, zgodnie z coroczną tradycją, Wspólnota Domu Generalnego wraz z czcicielami Błogosławionej, trwała na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. W nocną adorację, którą rozpoczęła Godzina Święta, włączyły się grupy parafialne: Koło Gospodyń Wiejskich i Matki Różańcowe z Jabłonowa – Zamku, Matki Różańcowe i Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego z parafii pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim. Nocne czuwanie zakończone zostało Jutrznią o bł. Marii Karłowskiej i wspólną Mszą św., której przewodniczył dziekan dekanatu jabłonowskiego ks. dr Grzegorz Tworzewski. W swojej homilii ks. dziekan odniósł się do roli świętych w budowaniu naszej świętości. Podkreślił, iż w centrum naszego życia duchowego zawsze powinien być Jezus. Święci natomiast mają pomagać nam odczytywać piękno Jezusa, abyśmy mogli Go naśladować. Bł. Maria naśladując Jezusa, osiągnęła świętość. Stanowi dla nas przykład drogi do świętości - Jezus był w centrum Jej życia. W bł. Marii trzeba nam szukać cnót człowieczeństwa Jezusa Dobrego Pasterza: posłuszeństwa, dyspozycyjności, ofiarowania siebie, dobroci, miłosierdzia. Kończąc homilię ksiądz dziekan pozostawił nas z pytaniem: Jezus jest zawsze do naszej dyspozycji, ale czy my jesteśmy dyspozycyjni wobec Niego?

Po zakończonej Mszy św., w której uczestniczyli również wierni obu parafii jabłonowskich, wszystkie siostry odnowiły śluby zakonne.

0 godz. 15.00 (6 czerwca) w Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej odprawiona została Nieustanna Nowenna do Błogosławionej, której przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Jabłonowie – Zamku, ks. Janusz Kowalski. W nabożeństwie wzięli udział czciciele Błogosławionej.

 

CZERWIEC 2014

 
31 maja

120 lat temu, z natchnienia Bożego, Bł. Maria Karłowska powołała do istnienia Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Z tej też okazji w Jabłonowie – Zamku odbyły się uroczyste obchody tego jubileuszu, otwierające w całym zgromadzeniu Rok Dziękczynienia, który zakończy się 06 czerwca 2015 r. Uroczystość odbyła się w plenerze, w tle XIX wiecznego pałacu, gdzie mieści się Sanktuarium z relikwiami Założycielki naszej rodziny zakonnej. Uroczystość zgromadziła bardzo wielu czcicieli Bł. Marii Karłowskiej, przyjaciół i współpracowników zgromadzenia, okoliczną ludność oraz znamienitych zaproszonych gości, a wśród nich m.in. władze wojewódzkie (Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Ryszard Bober), powiatowe (starosta Piotr Boński) i samorządowe (burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Tadeusz Fuks, przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Perszke) oraz posła na Sejm (Zbigniew Sosnowski).

Mszy św. dziękczynnej o godz. 15.00, w asyście 30 kapłanów przewodniczył Pasterz diecezji toruńskiej ks. bp Andrzej Suski. Eucharystia została poprzedzona Nabożeństwem majowym i modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia. W swojej homilii Ekscelencja odniósł się do miłości i posłannictwa Dobrego Pasterza, który szuka tego co zginęło, nie jest Mu obojętny los zaginionej owcy. Ks. Bp. podkreślił, że życie i działalność bł. Marii było wiernym naśladowaniem Jezusa w jego miłości i miłosierdziu. Zaznaczył, że obecnie Siostry w placówkach wychowawczych starają się kontynuować dzieło swej Zakonodawczyni, a ponadto podejmują w Kościele św. i inne formy pracy, które dyktują aktualne potrzeby.

Po Mszy św. na ręce Przełożonej Generalnej Gracjany Zborała, zostały złożone kwiaty i podziękowania Zgromadzeniu Sióstr Pasterek za 120 lat trwania w posłudze.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe, chór dziewcząt z Domu Opiekuńczo - wychowawczego w Poznaniu z organistką s. Patrycją Pawelec oraz występ wokalny uczennic jabłonowskiego Gimnazjum - Julii i Michaliny Musiał.

Wszyscy uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzeć rozstawioną wzdłuż drogi przed głównym dziedzińcem, wystawę dokumentów historycznego rozwoju dzieła naszej Błogosławionej Założycielki oraz zwiedzić Salę Pamięci.

Uwieńczeniem tych bogatych przeżyć był plenerowy koncert „Mozart 4ever”. Najpopularniejsze dzieła Mozarta zagrał Kwintet Prestige+, a wyśpiewali: Marcela Wierzbicka – sopran i Sławomir Kowalewski – baryton. Koncert poprowadził Maciej Puto. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

W trakcie trwania koncertu nastąpiło oficjalne oddanie do użytku odnowionego z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Unijnych („Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”) krajobrazowego parku, okalającego pałac. Wstęgę przecięli: Marszałek Piotr Całbecki, wiceprzedniczący Sejmiku Ryszard Bober, Przełożona Generalna m. Gracjana Zborała i odpowiedzialny za prace rewitalizacyjne parku - Pan Jerzy Bieńkowski.

Bogu niech będą dzięki za słońce i deszcz, którego doświadczyliśmy – tak jak to bywa również w życiu.

24 maja

W Domu Generalnym w Jabłonowie – Zamku wybrzmiało radosne Magnificat z okazji Złotego Jubileuszu S. Anieli Herdzik i S. Mateuszy Hakuba. W Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej została odprawiona Msza św. dziękczynna za 50 lat powołania zakonnego naszych Drogich Sióstr. Koncelebrze przewodniczył Ks. Bp Andrzej Suski, biskup toruński. Jubilatki przeżywały swoją uroczystość w radosnej atmosferze w gronie swoich bliskich, przyjaciół i współsióstr.

11 maja

Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczęła w Kościele świętym tydzień modlitw o powołania do służby Bożej. Tego dnia trzy siostry pasterki z Domu Generalnego, delegowane przez Przełożoną Generalną, dokonały wprowadzenia relikwii bł. Matki Marii Karłowskiej, założycielki naszego zgromadzenia, w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piekarach Śląskich – Brzeziny Śląskie. Wprowadzenie relikwii miało miejsce na prośbę i zaproszenie proboszcza parafii, księdza Henryka Foika. Obecność Błogosławionej Marii w tej parafii ma szczególne uzasadnienie w tym, iż była wielką czcicielką Serca Jezusowego, któremu tak nieskończenie ufała i którego miłość miłosierną głosiła całym swym życiem i apostolstwem. Podczas każdej Mszy św. wierni zapoznani zostali z rysem biograficznym bł. Marii – Pasterki oraz mieli możliwość uczczenia relikwii poprzez ich ucałowanie. Bł. Maria Karłowska dołączyła do grona licznych świętych i błogosławionych, obecnych w swoich relikwiach w kaplicy całodziennej adoracji.

Błogosławiona Mario Pasterko

módl się za nami wszystkimi

do Boskiego Dobrego Pasterza.

 

MAJ 2014

 
11 kwietnia

Po raz pierwszy na Wzgórzu Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie – Zamku odbyło się Misterium Męki Pańskiej zatytułowane: „Aż do skończenia świata...”, przygotowane przez uczniów Zespołu Szkól i Gimnazjum z Jabłonowa Pomorskiego. Inscenizacja miała charakter plenerowy. Poszczególne sceny rozgrywane były na tarasach pałacu, głównym dziedzińcu, na przypałacowych trawnikach i alejkach parku.

Bardzo licznie zebrani mieszkańcy Jabłonowa i okolic podążali za „aktorami”, aby śledzić kolejne etapy męki Pana Jezusa. Misterium towarzyszyła, piękna, wprowadzająca w klimat poszczególnych obrazów, oprawa muzyczna i śpiew chóru. Młodzi artyści i twórcy tego religijnego widowiska (nauczyciele i kapłani z parafii pw. Chrystusa Króla) zostali nagrodzeni rzęsistymi oklaskami. Wykonawcom i organizatorom, w imieniu wszystkich uczestników tego Misterium, podziękowała Przełożona Generalna naszego zgromadzenia – m. Gracjana Zborała. Na koniec, na tarasie przy Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej, odprawiona została Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dziekana Grzegorza Tworzewskiego.

 

KWIECIEŃ 2014

 

04 lutego

 

Rozpoczęły się ferie zimowe w województwie kujawsko-pomorskim. Doskonała okazja żeby poszaleć na łyżwach, zwłaszcza, że pogoda dopisuje. Wspaniała, zimowa aura, z lekkim, szczypiącym w nos i policzki, mrozem. Dzieci ze świetlicy im. Bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie – Zamku, dzięki środkom finansowym z Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, pod opieką s. Flawii Paciorek, s. Ewy Lutrzykowskiej i Pani Katarzyny Karolkiewicz, mogły śmigać na grudziądzkim lodowisku przy Centrum Handlowym ALFA. Dodatkową atrakcją była wizyta w kinie na filmie: Lodowa kraina oraz po zabawie na lodowisku – gorąca herbata i smaczne frytki.

LUTY 2014

 

31 stycznia

 

Od 31.01. do 03.02.2014 w Centrum Duchowości Bł. Marii Karłowskiej trwały rekolekcje dla dziewcząt ze szkół średnich, pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego - Widzieliśmy Pana”. Rekolekcje poprowadził ks. Artur Szymczyk wraz z siostrami: s. Anną Czołgowską, s. Kamilą Lewicką oraz s. Małgorzatą Kusińską. Nad całością czuwała s. Fides Lemanczyk, wikaria generalna. Podczas rekolekcji dziewczęta uczestniczyły we wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu, miały okazję do osobistej modlitwy, pracy w grupach, w parach oraz do pochylania się i rozważania słowa Bożego. Dużym przeżyciem była dla nich modlitwa o uzdrowienie oraz nabożeństwo z prośbą o wylanie darów Ducha Świętego. Uczestniczki rekolekcji nawiedziły także Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej, salę pamięci i razem ze wspólnotą domu nowicjatu przeżyły wieczór radości i świadectwa.

30 stycznia

 

O godz. 11.00 w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu miał miejsce finał szóstej edycji akcji „Warto być bohaterem”, inicjowanej przez Caritas Diecezji Toruńskiej. Podczas tego spotkania sześcioro dzieci otrzymało czeki na swoje leczenie i rehabilitację. W części artystycznej wystąpiły min. siostry pasterki z Jabłonowa - Zamku: s. Ewa Lutrzykowska i s. Katarzyna Daniec. Siostry aktywizowały dzieci do wspólnej zabawy.

24 stycznia

 

W Domu Generalnym w Jabłonowie – Zamku gościł Ks. Prałat Ireneusz Smagliński – dyrektor Radia „Głos” – Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej oraz Ks. Zbigniew Gełdon. Został przygotowany reportaż o bł. Marii Karłowskiej i założonym przez Nią Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Wypowiedzi udzieliły siostry pasterki oraz dziewczęta przebywające w tym czasie na rekolekcjach w Centrum Duchowości z Księdzem rekolekcjonistą Wojciechem Pyrzewskim. Reportaż można wysłuchać na stronie: radioglos.pl

20 stycznia

 

Gościmy w Domu Generalnym w Jabłonowie – Zamku Telewizję TRWAM. W ramach emitowanego przez tę telewizję cyklu Sanktuaria polskie, przygotowywany był materiał na temat Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej. Program będzie emitowany 08 lutego o godz. 17.00.

STYCZEŃ 2014 r.

2014 rok