Bł. Mario, bezgranicznie ufająca Bożej Opatrzności –
Bł. Mario, zawsze uległa Woli Bożej –
Bł. Mario, od Pana Jezusa Ukrzyżowanego –
Bł. Mario, wierna naśladowczyni Dobrego Pasterza –
Bł. Mario, adoratorko Najświętszego Sakramentu –

Bł. Mario, kontemplująca tajemnicę Chrystusa Króla –
Bł. Mario, czcicielko Najświętszego Serca Jezusowego –
Bł. Mario, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego –
Bł. Mario, wierna córo Niepokalanej –
Bł. Mario, zawierzająca opiece Aniołów Stróżów –
Bł. Mario, szukająca wstawiennictwa Świętych Pańskich –
Bł. Mario, rozmawiająca z Bogiem w każdej chwili –
Bł. Mario, pragnąca zbawienia wszystkich ludzi –
Bł. Mario, miłująca każdego człowieka –
Bł. Mario, wspierająca chorych i ubogich –
Bł. Mario, niosąca pokój i pojednanie zwaśnionym rodzinom –
Bł. Mario, urzeczona tajemnicą Chrystusowego „Pragnę” –
Bł. Mario, szukająca tego, co zginęło – 
Bł. Mario, poświęcająca swe życie zagubionym dziewczętom –
Bł. Mario, wyrozumiała dla ludzkich błędów –
Bł. Mario, apostołko bogatego w Miłosierdzie Boga –
Bł. Mario, przewodniczko dusz powierzonych Tobie –
Bł. Mario, założycielko nowej rodziny zakonnej –
Bł. Mario, niewiasto mężna –
Bł. Mario, dobra Pasterko –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

P. Bóg z tymi, którzy Go miłują –
W. Współdziała we wszystkim dla ich dobra.

Módlmy się:  Boże, Ojcze nieskończonego miłosierdzia, Ty w Błogosławionej Matce Marii Karłowskiej dałeś Kościołowi przykład wypełnienia do końca swego powołania. Ty dałeś Jej wytrwanie w trudnym apostolacie miłości miłosiernej wobec zbłąkanych dzieci Twoich. Daj nam za Jej przykładem wiernie wypełniać Twoją wolę i przez przyczynę Błogosławionej udziel nam łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Pozwól nam też oglądać Jej chwałę jako Świętej w Twoim Kościele. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Bł. Marii Krałowskiej prosimy poinformować Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Jabłonowo – Zamek 19, 87-330 Jabłonowo Pomorskie; m. karlowska_xl@wp.pl

Za pozwoleniem władzy kościelnej