LITURGIA GODZIN

Teksty wspólne o dziewicach.

GODZINA CZYTAŃ

II CZYTANIE

Z pism błogosławionej Marii Karłowskiej, dziewicy

(MK 121-IV/6, s. 48)

O miłosierdziu Boga

„Miłosierdzie Pana wychwalać będę na wieki”. Co to jest Miłosierdzie Boże? Miłosierdzie jest przymiotem, który winę lub dług zaciągnięty każe albo w części, albo w całości puścić w niepamięć. Zatem miłosierdzie wyrasta (nie) tylko na tle społecznym: albo człowieka dla człowieka, albo przełożonego dla podwładnego, ale (przede wszystkim) Boga jako Pana wszystkiego, co istnieje – dla człowieka, będącego jego podwładnym i winowajcą, i dłużnikiem.

Mówiąc o miłosierdziu Boga, mamy głównie na myśli ten ostatni stosunek: winy i długu. Ów dług zaciągnięty przez człowieka u Boga objawia się w stworzeniu i utrzymaniu człowieka, a wina człowieka wobec Boga urosła i rośnie ciągle przez grzech, najpierw pierworodny, a następnie przez grzechy uczynkowe, idące w nieskończoność. Z tej winy musiał wyróść gniew Boga, który nie mogąc patrzeć na grzech pociągający za sobą winę nieskończoną, a zatem karę wieczną, był niejako zniewolony odtrącić człowieka od swej łaski i Oblicza swojego, potępić go i skazać na piekło.

I zrobiło się Bogu żal człowieka winowajcy. Ulitował się. Okazał miłosierdzie większe aniżeli jego wina i grzech, miłosierdzie nieskończone. Odpuścił mu winę, widząc jego żal i nędzę bezbrzeżną; puścił w niepamięć karę wieczną, a pozostawił tylko karę doczesną w formie pokuty. A działo się to tak po Bożemu, tak nieomal wspaniale, że nawet pokuta doczesna stała się słodyczą; albowiem i tę, i głównie tamtą wziął na swoje Boskie ramiona Jezus Chrystus, Syn Boży i Baranek Boży, dźwigając krzyż za winę świata i za grzech człowieka.

Pan Jezus, jako Ofiara nieskończona, pojednał z Bogiem człowieka, który jako największy dłużnik i winowajca, godny śmierci wiecznej, stał się znowu przyjacielem Boga, chodzącym w Jego łasce i zbawieniu. I to jest miłosierdzie nieskończone Boga: Jezus Chrystus. A więc miłosierdzie, które Bóg nad nami okazał, nie jest martwe i bezduszne. To nie sam tylko przymiot psychiczny, ale Osoba żywa, najmilsza, Boska, która za was umarła, abyście żyły życiem łaski – i nadzieją nieba: to sam Jezus Chrystus. I to miłosierdzie nie ma ani końca, ani wyjątku, ani przemiany.

Tak więc czujcie, że wolałybyście dziś umrzeć w łasce Boga, aniżeli jutro zgrzeszyć. Gdy tak postępować będziecie, miłosierdzie Boże okazywać w was będzie wspaniałość swoich cudów coraz wyraźniej, bo was doprowadzi aż do szczytów heroizmu i świętości. Więc okażcie się godnymi tego miłosierdzia Bożego, współpracując z łaską Bożą i strzegąc Jego Prawa. Niechaj od was nigdy nie odstępuje myśl i przeświadczenie: jestem objawieniem miłosierdzia Bożego! A wśród zajęć codziennych, wśród radości, pokus i oschłości niechaj serce wasze wypowiada ustami akt strzelisty do Serca miłosiernego Jezusa: „Miłosierdzie Pana na wieki wychwalać będę”.

RESPONSORIUM

Syr 2, 16; Łk 1, 50

W. Którzy się boją Pana, † będą szukać Jego upodobania. * A miłujący Go w Prawie znajdą nasycenie.

K. Pan zachowuje swe miłosierdzie na pokolenia i pokolenia dla tych, co się Go boją. W. A miłujący.

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA

ANTYFONA do pieśni Zachariasza

Ten, kto jest miłosierny, poucza i prowadzi uczniów, * jak dobry pasterz swoje owce.

Modlitwa

Boże, Ty w swojej Opatrzności obdarzyłeś łaską błogosławioną Marię (Karłowską), aby naśladując przykład Dobrego Pasterza pomagała kobietom wyzwolić się z niewoli grzechu, † za jej wstawiennictwem daj nam, sługom Twoim, abyśmy idąc za tym, co dobre, * potrafili unikać tego, co nam szkodzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

NIESZPORY

Antyfona do pieśni Maryi

Przyjdź, oblubienico Chrystusa, * przyjmij wieniec, który Pan przygotował ci na wieki.

Modlitwa jak w Jutrzni.

(Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.

Probatum seu confirmatum, die 30 aprilis 1997. Prot. n. 434/97/L)