Modlitwy do Bł. Matki Marii Karłowskiej

Nowenna do bł. M. Marii Karłowskiej
Koronka do bł. M. Marii Karłowskiej
Modlitwa
Modlitwa
Litania do bł. M. Marii Karłowskiej
Rozważania różańcowe z bł. M. Marią Karłowską
Droga Krzyżowa z bł. M. Marią Karłowską
Teksty Liturgii Eucharystycznej
Liturgia Godzin

 


 

LITANIA DO BŁ. MATKI MARII KARŁOWSKIEJ

Kyrie eleison - Chryste eleison - Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas - Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia - módl się za nami
Święty Józefie, wzorze zawierzenia Bogu - módl się za nami
Święty Michale Archaniele, obrońco chwały Boga - módl się za nami
Święta Mario Magdaleno, pokutą zmywająca swe grzechy - módl się za nami
Wszyscy Święci Patronowie nasi - módlcie się za nami
Błogosławiona Mario Karłowska - módl się za nami
Bł. Mario, bezgranicznie ufająca Bożej Opatrzności –
Bł. Mario, zawsze uległa Woli Bożej –
Bł. Mario od Pana Jezusa Ukrzyżowanego –
Bł. Mario, wierna naśladowczyni Dobrego Pasterza –
Bł. Mario, adoratorko Najświętszego Sakramentu –
Bł. Mario, kontemplująca tajemnicę Chrystusa jako Króla i Wiecznego Kapłana –
Bł. Mario, czcicielko Najświętszego Serca Jezusowego –
Bł. Mario, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego –
Bł. Mario, wierna córo Niepokalanej –
Bł. Mario, zawierzająca opiece Aniołów Stróżów –
Bł. Mario, szukająca wstawiennictwa Świętych Pańskich –
Bł. Mario, od najmłodszych lat pragnąca świętości –
Bł. Mario, już jako dziecko oddająca serce Jezusowi –
Bł. Mario, rozmawiająca z Bogiem w każdej chwili –
Bł. Mario, gotowa poświęcić się misjom –
Bł. Mario, pragnąca zbawienia wszystkich ludzi –
Bł. Mario, miłująca każdego człowieka –
Bł. Mario, posługująca chorym i strapionym –
Bł. Mario, hojna dla ubogich –
Bł. Mario, niosąca pokój i pojednanie zwaśnionym rodzinom –
Bł. Mario, urzeczona tajemnica Chrystusowego "Pragnę" –
Bł. Mario, ofiarnie podejmująca trudne powołanie –
Bł. Mario, poświęcająca swe życie zagubionym dziewczętom –
Bł. Mario, szukająca tego, co zginęło –
Bł. Mario, wyrozumiała dla ludzkich błędów –
Bł. Mario, zwalczająca grzech i szatana –
Bł. Mario, ratująca dla Boga całego człowieka –
Bł. Mario, krzewicielko bogatego w Miłosierdzie Boga –
Bł. Mario, gorliwa katechetko –
Bł. Mario, czuła matko sierot i opuszczonych –
Bł. Mario, przewodniczko dusz powierzonych Tobie –
Bł. Mario, charyzmatyczna lekarko dusz zranionych grzechem –
Bł. Mario, założycielko nowej rodziny zakonnej –
Bł. Mario, obecna w Regule i Zasadach swego Zgromadzenia –
Bł. Mario, wytrwała w trudzie apostolskim do końca –
Bł. Mario, niewiasto mężna –
Bł. Mario, dobra Pasterko –
Bł. Mario, wzorze przełożonych –
Bł. Mario, niestrudzona pracownico w Winnicy Pańskiej –
Bł. Mario, promieniująca świętością na otoczenie –
Bł. Mario, współcierpiąca z Jezusem –
Bł. Mario, zawierzająca Panu Bogu w obliczu śmierci –
Bł. Mario, która zostawiłaś nam świetlany przykład życia chrześcijańskiego i zakonnego –
Bł. Mario, nagrodzona chwałą Ołtarzy Pańskich –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

P. Bóg z tymi, którzy Go miłują –
W. Współdziała we wszystkim dla ich dobra.


Módlmy się:

      Boże, Ojcze nieskończonego miłosierdzia, Ty w Błogosławionej Matce Marii Karłowskiej dałeś Kościołowi przykład wypełnienia do końca swego powołania. Ty dałeś Jej wytrwanie w trudnym apostolacie miłości miłosiernej wobec zbłąkanych dzieci Twoich. Daj nam za Jej przykładem wiernie wypełniać Twoją wolę i przez przyczynę Błogosławionej udziel nam łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Pozwól nam też oglądać Jej chwałę jako Świętej w Twoim Kościele. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Za pozwoleniem Władzy Kościelnej