Modlitwy do Bł. Matki Marii Karłowskiej

Nowenna do bł. M. Marii Karłowskiej
Koronka do bł. M. Marii Karłowskiej
Modlitwa
Modlitwa
Litania do bł. M. Marii Karłowskiej
Rozważania różańcowe z bł. M. Marią Karłowską
Droga Krzyżowa z bł. M. Marią Karłowską
Teksty Liturgii Eucharystycznej
Liturgia Godzin

 


 

MODLITWA

Boże, bogaty w miłosierdzie, Ty w swej dobroci obdarzyłeś Błogosławioną Matkę Marię duchem miłości i troski o błądzących i upadających oraz dałeś jej łaskę sprowadzania ich na drogę nawrócenia.
Spraw, byśmy wpatrzeni w przykład jej życia, byli wierni Twoim przykazaniom i wypełniając obowiązki swego powołania, przyczyniali się do budowania Królestwa Bożego na ziemi.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Błogosławiona Matko Mario - módl się za nami!

Za pozwoleniem Władzy Kościelnej