Modlitwy do Bł. Matki Marii Karłowskiej

Nowenna do bł. M. Marii Karłowskiej
Koronka do bł. M. Marii Karłowskiej
Modlitwa
Modlitwa
Litania do bł. M. Marii Karłowskiej
Rozważania różańcowe z bł. M. Marią Karłowską
Droga Krzyżowa z bł. M. Marią Karłowską
Teksty Liturgii Eucharystycznej
Liturgia Godzin

 


 

NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI MARII KARŁOWSKIEJ

Dzień I. Boże, Ty dałeś Bł. Marii łaskę głębokiej i żywej wiary, z której wyrosło jej apostolskie powołanie. Naucz mnie za jej przykładem tak żyć wiarą, bym odważnie pokonywał trudności i zawierzał Ci mimo wszystko, zwłaszcza w sprawie, którą z ufnością Tobie polecam...

3 x Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo
Błogosławiona Mario Karłowska - módl się za nami!

(te modlitwy odmawia się każdego dnia nowenny)

Dzień II. Boże, Ty w Bł. Marii dałeś nam wzór ufności. Przez jej pośrednictwo napełnij moje serce nadzieją, że Ty, Panie, możesz nam dać wszystko, o co Cię ufnie prosimy. Polecam Ci szczególnie tę trudną sprawę....

Dzień III. Boże, Bł. Maria kochała Cię miłością czystą, z której wyrosła jej apostolska miłość do ludzi. Rozpal i moje serce taką miłością, abym za nic miał sobie to, co świat dać mi może, a szukał przede wszystkim Twojej chwały i zbawienia dusz naszych. Udziel mi też łaski, o którą Cię pokornie proszę....

Dzień IV. Boże, Bł. Maria umiłowała szczególnie zagubione dzieci Twoje i dla nich poświęciła swe życie. Rozpal mnie i wielu młodych podobnym zapałem, by z Jezusem Dobrym Pasterzem "szukać i zbawiać to, co zginęło". Za pośrednictwem Błogosławionej polecam Ci też ważną dla mnie sprawę...

Dzień V. Boże, Ty w Bł. Marii dałeś nam wzór apostolskiej czystości. Przez jej przyczynę chroń moje życie od zasadzek złego i daj mi wytrwanie w łasce Twojej do końca. Z ufnością uciekam się dziś do Ciebie w tej ważnej sprawie...

Dzień VI. Boże, Bł. Maria dala nam wzór apostolskiej modlitwy, nie zrażającej się trudnościami ani brakiem owoców. Naucz i mnie modlitwy wytrwałej w ufnym błaganiu i udziel mi pomocy w obecnej potrzebie...

Dzień VII. Boże, Bł. Maria dala nam przykład wyrzeczenia i poświecenia sie dla innych. Ożyw w mym sercu ducha pokuty i umartwienia dla wynagrodzenia za grzechy moje i całego świata i dla zbawienia mych sióstr i braci oraz udziel mi łaski, o którą z ufnością Cię proszę...

Dzień VIII. Boże, Ty przez Bł. Marię uczysz nas pracy uszlachetniającej i podnoszącej godność człowieka. Wspomóż mnie, bym sam był człowiekiem dobrej pracy i szanował pracę innych oraz przyjdź mi z pomocą w obecnej mojej potrzebie...

Dzień IX. Boże, Ty pozwoliłeś Bł. Marii wypełnić do końca powołanie w apostolacie miłości miłosiernej. Za jej pośrednictwem daj i mnie wytrwać w pełnieniu Twej Woli i udziel mi tak potrzebnej łaski...

Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem Bł. Marii Karłowskiej, proszony jest o powiadomienie: Sanktuarium Bł. Matki Marii Karłowskiej,
Wzgórze Bł. M. M. Karłowskiej, Jabłonowo- Zamek, 87-330 Jabłonowo Pomorskie

Za pozwoleniem Władzy Kościelnej