Konto bankowe

DOM GENERALNY

Zgromadzenia Sióstr Pasterek

od Opatrzności Bożej

Jabłonowo-Zamek 19

87-330 JABŁONOWO POMORSKIE

www.pasterki.pl

pasterki@diecezja.torun.pl

 

KONTO:

Bank PKO BP Oddział I Brodnica

22 1020 5024 0000 1302 0046 1194