Echo ze Wzgórza Bł. Matki Marii Pasterki

Spis numerów


kwiecień 2016/04
nr 173

 

MIŁOSIERDZIE

POCHYLONE Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM POKOJU

„POKÓJ WAM! ALLELUJA!”

๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓

Refleksje Wielkanocne

๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓

Zostawiliśmy pusty Krzyż na Golgocie... Jeszcze mamy przed oczami Twoje, Panie, rozpostarte nad światem ramiona, wyciągnięte w kształt krzyża… Trzymają je gwoździe naszych grzechów… Gwoździe - czy Twoja Miłosierna Miłość?... Szukamy Cię, Panie, z Magdaleną… I nagle przychodzi zrozumienie: Twój Krzyż, Chryste, stał się dla nas Znakiem Nadziei! Bóg zakrólował z drzewa! Arcykapłan wszechwieków dokonał na nim Swojej ofiary – za nas! Chrystus Król, Zwycięski i Chwalebny, żyjący na wieki! Szukamy Cię, Panie…

MIŁOSIERDZIE TO MIŁOŚĆ

Zostawiamy Twój zamknięty grób; zatoczony wielki kamień; ciszę pełną lęku: co dalej? Straż strzegącą grobu… Ale Błogosławiona Matka Maria Karłowska mówi: „Pan Jezus nie zszedł do grobu po to, by w nim pozostać, ale jeżeli przyjął śmierć i poddał się jej, to tylko dlatego, by ją zwyciężyć i mocą Swą ujarzmić”. Oto nagle blask… Kamień odsunięty! Miłosierdzie nie da się zamknąć w ciemnej niszy grobowej, nie da się przytłoczyć najcięższym nawet kamieniem! Bo Miłosierdzie – to Miłość, a Miłość zwycięża Śmierć! Dlatego blask… dlatego kamień odsunięty… Powstał z martwych Pan prawdziwie! „Mimo tylu przeszkód, nagromadzonych ludzką złością, które otaczały grób Pański, Syn Boży wyszedł z niego, zwalczył śmierć, jak zapowiedział Apostołom” (Bł. M.K.). Powstał - i wita nas: „Pokój wam! Alleluja!”.

Znów Miłosierdzie pochyla się nad tymi, których pozostawiło zalęknionych, zgnębionych, nawet zawiedzionych, kryjących się w smutku i pełnych obaw. Pochyla się – z błogosławieństwem Pokoju… „POKÓJ WAM!” – tak Zmartwychwstały wita tych, którzy Go szukają. Przyjmijmy więc błogosławieństwo pochylonego ku nam Miłosierdzia, które nie pozostawi nas samych, bezradnych. Przyjmijmy błogosławieństwo Pokoju, które daje moc i uczyni z nas świadków i misjonarzy Miłosierdzia i Pokoju wśród zagubionego świata. Ten święty pokój jest rękojmią i zadatkiem Waszego szczęścia, czystego sumienia i zbawienia wiecznego! Obyśmy pokochali pokój Chrystusowy! – zachęca Błogosławiona Maria Karłowska.

Weźmy w swoje serca to wielkanocne pozdrowienie Pana z błogosławieństwem Pokoju. Otwórzmy serca szeroko, aby mogło z nich przelewać się na tych, którzy wciąż jeszcze trwają w mroku i lęku.

POWSTAŃMY!

Potrzeba nam jednego: powstać odważnie z tego, co nas samych przygniata jak kamień grób Chrystusa Pana. Jezus zwycięża śmierć, aby pokazać nam, że możliwe jest „wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, jakie jest w świecie i w człowieku” (św. Jan Paweł II, Dives in misericordia). Usuńmy więc każde zło, niepewność, obawy, którymi darzy nas dzisiejszy świat i powstańmy, z wiarą wołając do Pana: „Jako Ty, również my zmartwychwstaniemy!”.

Powstańmy, abyśmy po nocy ludzkiego zwątpienia i niepokoju, słysząc słowa konającego Odkupiciela: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34a) - mogli mimo wszystko wyśpiewać radosne ALLELUJA! W Chrystusie przecież każdy z nas jest zdolny do przebaczenia i pojednania, do miłości, do pokoju i solidarności z innymi oraz do budowania lepszego życia, w braterskiej wspólnocie ludzi i narodów. Bo braterstwo w Chrystusie jest podstawą ducha Miłości Miłosiernej i służby bliźnim; jest podstawą nadziei na pełne zwycięstwo Prawdy i Dobra nad złem w nas i wokół nas; zwycięstwa Pokoju nad ciągłym zagrożeniem wojny… Bo Jezus żyje! On zawsze jest i wszystko może! On zawsze zwycięża!

PRZYJMIJMY DAR ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Jak mówi Błogosławiona Maria Karłowska; „Jezus jest naszym Odkupicielem, który nas wykupił z niewoli szatańskiej i z grzechu, a odkupił życiem Swoim i Krwią Swoją Najświętszą, a zatem nabył wszystko, co w nas jest, wszystko co od nas pochodzi, to jest całe nasze życie, cały nasz czas, wszystkie nasze myśli, słowa, uczynki; wszystko, co należy do ciała i dusz naszych; wszystkie zmysły nasze i władze nasze duchowe, i także cały użytek, który robimy z rzeczy zewnętrznych, które są na świecie. Poświęcając się w Duchu Mistrza naszego Dobrego Pasterza, serca nasze dojdą do coraz większej miłości, do coraz pokorniejszych uczynków miłosiernych, pomnąc na słowa, że „miłosierni – Miłosierdzia dostąpią”.

Tylko przyjęcie z wiarą i otwartą gotowością tego daru Pana Zmartwychwstałego zrodzi w nas prawdziwą radość wolnych dzieci Bożych, która doda nam sił i zapału, aby we wszystkim szukać i pragnąć tylko Dobra, aby pragnąć Chrystusowego pokoju.  Bo – jak mówił św. Jan Paweł II - „Pokój to owoc podstawowego porządku; wyraz poszanowania prawa do życia, do prawdy, do wolności, do sprawiedliwości i do miłości każdego człowieka. Pokój sumień i pokój serc” (św. Jan Paweł II, Wielkanoc 1979). „To zwycięstwo, które Chrystus odniósł w sposób niepojęty /…/ jest dla nas równocześnie wezwaniem, ażebyśmy nigdy nie utracili wiary i nadziei w zwycięstwo dobra nad złem”. Tu jest miejsce dla naszej wiary w moc Chrystusowego Zmartwychwstania i Jego zmartwychwstania w nas, w naszej ludzkiej słabości, bezsilności i niepewności.

Tej wiary – mocnej i zwycięskiej, dającej wytrwanie przy Chrystusowym zbawczym Krzyżu z wielkanocną nadzieją, życzmy sobie nawzajem. I niech otworzą się w nas nowe przestrzenie dla wiary żywej, pełnej czynów miłości i miłosierdzia, którą poniesiemy tym, co stracili nadzieję. „Pokój wam!  Ja jestem! Nie bójcie się!”.

   Opracowała s. Gaudiosa Dobrska CSDP

 

Drodzy Czytelnicy „Echa”

 Niech ten święty czas Paschalny będzie dla nas

spotkaniem z Bogiem, który jest Miłością Miłosierną.

Radość płynąca ze Zmartwychwstania Pańskiego

niech promieniuje na każdy nasz dzień,

i pozwoli nam odczuć na nowo Chrystusowe:

Pokój Wam!

Obyśmy wszyscy w dniu Jezusowego zwycięstwa nad śmiercią

odnaleźli w Nim odwagę, nadzieję i światło,

aby solidarnie stawić czoło tylu przejawom zła,

które niepokoją dziś świat,

a nasze spojrzenia na bliźniego

z wyrozumiałą miłością niech rodzą

czyny dobroci i miłosierdzia.

Ufajmy, że wpatrzeni w pochylone ku nam Boże Miłosierdzie

i Nim otuleni,

będziemy mężnie podążać za Chrystusem Panem,

który jest naszą Drogą -

aż do ZWYCIĘSKIEGO ALLELUJA

w Domu Ojca Niebieskiego!

 

Z wielkanocnym pozdrowieniem i modlitwą przy Relikwiach

Błogosławionej Matki Marii Karłowskiej, Apostołki Miłosierdzia –

s. Gaudiosa Dobrska CSDP

Jabłonowo – Zamek, Wielkanoc 2016 r.