Echo ze Wzgórza Bł. Matki Marii Pasterki

Spis numerów


Boże Narodzenie 2015
nr 169

W pokornym zachwyceniu uwielbiajmy wielką tajemnicę

MIŁOSIERDZIA OJCA NIEBIESKIEGO!

Bo oto znów Niebo otwarło się nad pogrążoną w nieprawości ziemią

i objawiło się nam we Wcielonym Słowie.

Stanęło wśród nas – jak mówi Błogosławiona Matka Maria Karłowska –

jako „Miłosierdzie Boga Nieskończone – Jezus Chrystus”!

Padnijmy na kolana – to Dziecię to nasz Bóg.

Uczcijmy swego Pana, wdzięczności złóżmy dług!

W zamęcie i niepewności dziejów, wśród ciągłych zagrożeń i lęków,

Miłosierdzie Boże wciąż na nowo skłania się ku nam jako znak miłości

i czułości Ojca Niebieskiego.

Św. Siostra Faustyna mówi: „Witaj Tronie Miłosierdzia, Baranku Boży,

przed którym się codziennie moja dusza korzy”…

A Błogosławiona Matka Maria z podziwem woła: „Takiś Maleńki, a taki Mocny!”.

Złóżmy więc w Jego rączki nasze wczoraj – dziś – i jutro… Jezu, ufam Tobie!

i zawierzmy Mu, bo On wszystko może!

Wołajmy z naszą Patronką: „Miłosierdzia, Dzieciątko Jezus, miłosierdzia nad nami!”

Niech otworzy Swe Boskie Serce i obejmie Nim nas samych i wszystko, co nasze:

rodziny, wspólnoty, umiłowaną Ojczyznę, świat cały…

Bo tylko w Nim będziemy bezpieczni, spokojni

i tylko z Nim zdołamy zło dobrem zwyciężyć.

Niech wciąż na nowo rodzi się w nas, zachowuje w miłości i uczy pełnić Bożą Wolę,

abyśmy wzrastali w łasce u Boga i ludzi,

ciesząc się opieką Bożej Opatrzności

także w nadchodzącym Nowym Roku Pańskim 2016.

Łączmy się modlitwą przy Jezusowym Żłóbku

w jabłonowskim Sanktuarium Błogosławionej Marii Karłowskiej –

                                                                                                          redakcja „Echa”