Echo ze Wzgórza Bł. Matki Marii Pasterki

Spis numerów


wrzesień  2015/09
nr 165

PATRON NA TRUDNE CZASY

Żyjemy w czasach, kiedy na naszych oczach zło usiłuje pokonać dobro. Ale jesteśmy świadomi, że ta walka dobra ze złem toczy się nieprzerwanie i przybiera różne formy na przestrzeni wieków. Nigdy nie jesteśmy wolni od ataków złego ducha, który chce nas oderwać od Chrystusa, uwieść pozorami dobra i skierować na pozornie łatwe, ale niebezpieczne drogi. Jednak chrześcijanin musi pamiętać, że nie może dwom panom służyć. Musi wybierać służbę Bogu lub szatanowi, którego działanie jest podstępne i zakamuflowane. Widzimy, ile jest dzisiaj w świecie kłamstwa, nieposłuszeństwa nauczaniu Kościoła w sprawach wiary i moralności, ile manipulacji - nawet ludzkim życiem. Ile jest różnych zniewoleń przez nałogi, złe przywiązania i grzeszne nawyki. Widzimy ludzi uwikłanych w okultyzm, wróżbiarstwo, magię, satanizm. Szatan wciąż walczy z Chrystusem i Kościołem. W tej walce potrzeba nam duchowej mocy. Potrzeba nam otwarcia się na tę moc.

Przypomnijmy sobie zawołanie św. Michała Archanioła: „Któż jak Bóg!”, z którym stoczył zwycięską walkę z szatanem. Potrzeba nam dzisiaj tego zawołania z wiarą i ufnością, że moc Boża jest w stanie pokonać wszelkie zakusy zła i uleczyć naszą ludzką słabość. Dobrze, że po polskiej ziemi pielgrzymuje ten Święty Pogromca złego ducha w znaku swojej cudownej figury ze Sanktuarium Św. Michała Archanioła na Górze Gargano we Włoszech. Figura przedstawia Księcia wojsk niebieskich w stroju legionisty rzymskiego, pod którego stopami leży pokonany szatan. Sanktuarium św. Michała Archanioła powstało na Górze Gargano na pamiątkę objawień archanielskich, jakie miały tam miejsce w końcu V wieku.

Początkowo figura z  Groty Objawień na Gargano miała peregrynować wyłącznie wśród michalickich zgromadzeń i parafii, w roku ogłoszonym Rokiem św. Michała Archanioła, Patrona tej rodziny zakonnej. Kiedy jednak figura z Gargano przybyła do Polski, okazało się, że jest nam wszystkim wyjątkowo potrzebna, dlatego peregrynacja wydłuża się. Liczne parafie i klasztory zapraszają św. Michała, by od Niego zaczerpnąć siły do walki z panoszącym się złem. Na samochodzie-kaplicy, którym przybywa Święta Figura, już z daleka widać napis: „CZAS MOCY I ŁASKI” – jako zapowiedź, czego możemy oczekiwać po tym spotkaniu. Ten Czas Mocy i Łaski ogarnął też jabłonowskie Wzgórze Błogosławionej Marii Karłowskiej i zagościł na nim przez całą dobę – 27/28 lipca br.

Jak wiemy, przed głównym wejściem do Zamku jabłonowskiego stoi piękna figura św. Michała Archanioła depczącego głowę smoka piekielnego. Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Pasterek otrzymał tego Opiekuna w 1948 roku, ustawionego w miejscu figury zniszczonej w czasie wojny przez Niemców. Została ona - jak mówi Akt erekcyjny –„ufundowana jako wotum wdzięczności za ocalenie Domów Zgromadzenia podczas zawieruchy wojennej 1939-1945 roku. Figurę wykonał artysta – uczeń Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, p. Ignacy Napiecek. Postument stawiał p. Jan Kamiński z Wąbrzeźna”. Poświęcenie figury odbyło się w dniu 31 października 1948 roku. Pielgrzymi przybywający do jabłonowskiego Sanktuarium przyzwyczajeni są, że wita ich archanielskie zawołanie: „Któż jak Bóg!”. Błogosławiona Matka Maria Karłowska w chwilach trudnych zwracała się do św. Michała: Św. Michale Archaniele, zwalcz szatana! Ten potężny Niebieski Patron zawsze był bardzo potrzebny Zgromadzeniu Sióstr Pasterek i jego podopiecznym, dlatego zgodnie z myślą Matki Jego figura ma strzec wejścia do domu. Założycielka wyznała, że hasło św. Michała: „Któż jak Bóg” – to „jest jej wezwanie na specjalną drogę życiową”. Dlatego wciąż przyzywała do pomocy Księcia Zastępów Niebieskich, a krótko przed odejściem do Domu Ojca obrała Go Patronem i Pomocnikiem całego zgromadzenia. Tak więc z woli Matki Założycielki św. Michał Archanioł patronuje domom zgromadzenia, siostrom pasterkom, grupie pomocnic, a także całej rodzinie Dobrego Pasterza. Łatwo więc nam zrozumieć, dlaczego siostry pasterki zaprosiły do siebie Świętego Wędrowca i trwały przy Nim wraz ze swymi podopiecznymi i z wiernym Ludem Bożym.

Po wprowadzeniu Św. Michała do Sanktuarium i nałożeniu Mu korony – jako znaku, że oto rozpoczyna On swój CZAS MOCY I ŁASKI, a my poddajemy się Jego władaniu nad nami – Przełożona Generalna Matka Gracjana Zborała powitała upragnionego Gościa, mówiąc m.in.: „Z polecenia Matki Założycielki patronujesz nam już wiele lat. Do chwili obecnej - każdego dnia powtarzamy w Zgromadzeniu wezwanie: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu! Prosimy: broń nas zawsze od nieprzyjaciół duszy. Przybądź nam z pomocą, Chwalebny Archaniele, i bądź przy nas podczas naszych posług, działań i zmagań ze złem. W tym roku osób konsekrowanych obieramy Ciebie dzisiaj za szczególnego Orędownika. Pomagaj nam tworzyć wspólną Rodzinę Zakonną, opartą na jedności prawdzie, miłości i dobroci względem grzeszników. Wzywamy Cię, Święty Michale Archaniele, Książę Chórów Anielskich, abyś wspierał nasze wysiłki w budowaniu Królestwa Bożego w nas samych i w naszym środowisku. Ucz nas właściwego i dobrego wykorzystywania darów Bożych.

 Wysyłaj każdej z nas codziennie Anioła Pokoju, abyśmy wprowadzając pokój do własnego serca, były siostrami pokoju w tym zagrożonym świecie. Pomóż nam w każdym życiowym zmaganiu wołać codziennie z ufnością wraz z Tobą: „Któż jak Bóg!”. Święty Michale Archaniele - zwalcz szatana!”.

Trwanie ze Św. Michałem - wspólne i indywidualne – objęło całą dobę. Rozpoczęło się uroczystą Eucharystią, koncelebrowaną przez Ks. Proboszcza Janusza Kowalskiego, Ks. Prałata Jana Kufla i O. Marka Gadomskiego, salwatorianina, pochodzącego z Jabłonowa. Ks. Proboszcz w homilii przekazał historię cudownej figury z Gargano i wspomniał o czci, jaką Matka Założycielka darzyła św. Michała. Na czuwanie modlitewne przybywało wielu parafian, aby trwać ze Św. Patronem i szukać u Niego łaski i mocy ducha.

Popołudnie tego dnia było bogate we wspólne akty modlitewne: rozbudowana Godzina Miłosierdzia, nabożeństwo dla osób chorych i starszych z indywidualnym błogosławieństwem Najśw. Sakramentem i z nałożeniem Szkaplerza św. Michała, uroczyste śpiewane Nieszpory o św. Michale, czuwanie Grupy Pomocnic pod wezwaniem Św. Michała Archanioła, Godzinki ku czci św. Michała i uroczysty Apel Jasnogórski. Godziny nocne wypełnione były czuwaniem różańcowym z rozważaniami tzw. Anielskimi.

Poranek dnia następnego powitaliśmy Jutrznią i Godzinkami ku czci św. Michała Archanioła. Po wspólnym różańcu rozpoczęła się dziękczynna Eucharystia. Po Komunii św. Pomocnice ponowiły akt swojego oddania się Patronowi Grupy Św. Michałowi Archaniołowi. Na zakończenie Matka Generalna wyraziła słowa podziękowania: „Z jakąż radością trwamy przy Tobie, Święty Michale Archaniele  i - jak nauczyła nas Matka Założycielka – czcimy Cię jako Anioła Stróża całego Dzieła Dobrego Pasterza, jako naszego Niebiańskiego Pomocnika i Opiekuna. Wszak Ty miałeś w sercu Matki Marii wyjątkowe miejsce. Uważała, że jako Pogromca szatana możesz zarówno Jej samej, jak i siostrom pasterkom, pomagać bardzo skutecznie w walce o dusze, ponieważ pasterka ma „dniem i nocą czuwać nad tym, by dusze wychowanek strzec od czarta przeklętego”. Jak dobrze więc, że w Roku Życia Konsekrowanego i w 120-lecie istnienia Zgromadzenia stanąłeś wśród nas, Święty Patronie, aby nam to przypomnieć i umocnić nas do walki ze złem. Przez wszystkie lata istnienia prosimy przecież słowami Matki Założycielki: „O opiekę św. Michała nad Domami naszymi, o zwalczenie szatana w każdej duszy i w każdym Domu”. Dziękując Ci, Ukochany Święty Patronie, za ten Czas Mocy i Łaski na jabłonowskim Wzgórzu, za godziny spędzone u Twych stóp w zasłuchaniu w Archanielskie hasło: „Któż jak Bóg”, oddajemy Ci na nowo Zgromadzenie i wszystkie jego Dzieła apostolskie, nowicjat, Grupę Pomocnic pod wezwaniem Św. Michała Archanioła i wszystkie Podopieczne, naszych Kapłanów, Pracowników i Dobroczyńców i tych wszystkich, którzy gromadzą się w jabłonowskim Sanktuarium; i prosimy, aby Dobro zawsze zwyciężało w nas samych, w naszym otoczeniu i wszędzie tam, gdzie dociera posługa sióstr pasterek; prosimy też o zwalczenie zła i zwycięstwo Dobra w naszej Ojczyźnie. Raz jeszcze spójrz na nas, Święty Michale i niech Duch Twój pozostanie z nami”. Na znak tego pozostania stanęła figurka Św. Michała Archanioła, dotknięta do Cudownej Figury, przy której wspólnota jabłonowska odprawiła potem nowennę dziękczynną. A trasą przez park na wzgórzu jabłonowskim, udekorowaną chorągwiami - pod troskliwą opieką kustosza, brata Andrzeja Zimnego, michality, odjechał samochód-kaplica ze Świętym Patronem, tak potrzebnym naszym czasom. Udał się w dalszą drogę, aby wszędzie otwierać Czas Mocy i Łaski - wszystkim tego spragnionym.

Przed nami dzień 29 września, kiedy to będziemy świętować liturgiczne wspomnienie Ukochanego Świętego Archanioła, którego czcimy jako Księcia Archaniołów i Posiadacza Kluczy do Nieba, Anioła sprawiedliwości i sądu, któremu jednak nie jest obca łaska i miłosierdzie. Jest On mistrzem dobroci i pomaga pokonanym podnieść się. Zawsze też jest skłonny załagodzić konflikt i rozwiązać kłopot. Daje wsparcie wszystkim, którzy są w ucisku. Jest Aniołem, którego wzywa się w sytuacjach i sprawach negatywnych, kiedy to pomaga odnaleźć odpowiednie światło wewnętrzne. Jest Przewodnikiem dusz w ostatniej drodze, stoi u wezgłowia umierających, by stoczyć bój z szatanem o ich dusze, a następnie towarzyszy im w drodze do wieczności.

Polecajmy więc trudne sprawy temu potężnemu Orędownikowi, ufni w jego moc nad złem w każdej postaci.

                                                                       Opracowała s. Gaudiosa Dobrska CSDP