Echo ze Wzgórza Bł. Matki Marii Pasterki

Spis numerów


grudzień  2010/12
nr 106

W KOMUNII Z BOGIEM

             Dobiega końca rok duszpasterski, w którym przypatrywaliśmy się naszemu życiu w różnych jego dziedzinach - jako świadków Miłości. Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski na rozpoczynający się w pierwszą niedzielę Adwentu nowy rok duszpasterski 2010/2011 przyjęła wymowne hasło: W komunii z Bogiem”.

Zostało ono zaczerpnięte z listu apostolskiego Czcig. Sł. B. Ojca św. Jana Pawła II „Novo millennio ineunte": „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata".

Celem tegorocznego programu duszpasterskiego jest pogłębienie naszej chrześcijańskiej tożsamości poprzez studium Pisma świętego, przez kontemplację i zgłębianie jego treści – w zastosowaniu do naszego życia. Zachętą dla nas mają być słowa z ewangelii św. Jana: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie” (J 15, 1-4).

            Rozważając ten tekst, nie można nie podjąć autorefleksji: jaką jestem latoroślą? Czy prawdziwie tkwię w winnym krzewie - w Bogu? Jak On jest obecny w mej codzienności? Czy może zakreślam granice Jego miejscu w moim życiu: stąd – dotąd? W roku duszpasterskim, który minął, przypatrywaliśmy się naszemu świadczeniu o Miłości, o Bogu, który jest Miłością. Badaliśmy pod tym kątem różne aspekty naszego życia i wyciągaliśmy wnioski na przyszłość.

Teraz trzeba nam pochylić się nad tą Miłością, która z Nieba zstąpiła na ziemię jako Wcielone Słowo, aby być z nami. Emanuel – Bóg z nami. Ta jedyna Latorośl, która – jeśli pozwolimy wszczepić się w Nią, pomoże nam wydawać owoce, o czym Chrystus Pan mówi w Piśmie świętym. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby nauczyć się słuchać Słowa Bożego. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby nauczyć się słuchać Słowa Bożego, skierowanego do nas, do mnie osobiście; nie kiedyś, w historii zbawienia, ale właśnie tu i teraz, wprost do mnie. „Bez Słowa Bożego trudno wyobrazić sobie komunię z Bogiem i drugim człowiekiem, rozumianą na sposób chrześcijański” – powiedział metropolita poznański Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki.

Dla nas, którzy pragniemy w ciągu tego roku duszpasterskiego w szczególny sposób wypracowywać, odnowić i rozwijać w sobie komunię z Bogiem, konieczne jest odkrycie na nowo i dowartościowanie codziennego czytania i medytacji Pisma świętego.

Bł. Maria Karłowska stwierdza, że „tylko z Boskiej Księgi Ewangelii nauczymy się znać Boga, Jego drogi, Jego sądy, a osobliwie Jego Serce, pełne miłości dla nędznego stworzenia”. Błogosławiona zachęca: „Szukajmy zatem w Piśmie świętym poznania Boga, poznania Chrystusa, Jego nauk, Jego Woli, Jego życia i przykładów z niego płynących i według nich twórzmy swój sąd i sumienie. Bo jak dusza mówi do Boga w modlitwie, tak Bóg nawzajem mówi do duszy w czytaniu Pisma świętego”.

Matka Maria poucza, że: „czytać trzeba z największym uszanowaniem, z pokorą, wdzięcznością i posłuszeństwem dla Kościoła świętego; z wyraźnym celem poznania Słów Bożych i wiernym zastosowaniem do nich życia swego. Czytanie to trzeba poprzedzać modlitwą, a nie czytać dla próżnej ciekawości. Rozmyślać o tym, jak to światło zastosować do własnego życia”.

Błogosławiona przypomina też, że „trzeba postępować krok w krok za Kościołem świętym, Matką swoją, tak co do czasu, jak i uroczystości na cały rok wyznaczonych”. Rozpoczynamy okres Adwentu, który ma nas przygotować do przeżycia dorocznego obchodu Wcielenia Słowa Bożego. Można powiedzieć, że komunia człowieka z Bogiem dokonała się we Wcieleniu Jezusa Chrystusa, ponieważ Bóg posłał Swego Jednorodzonego Syna, aby na nowo przyprowadził do Boga człowieka, którego odszedł od Niego przez grzech.

            Jak piękną myślą Kościoła jest więc zachęta, abyśmy tegoroczne przygotowanie do odnowienia tej naszej komunii przeżywali na podstawie słów Pisma świętego. Tutaj warto zapytać siebie: jakie miejsce zajmuje w mym życiu - w mojej rodzinie – w moim domu – ta Święta Księga i wszystkie wartości, pouczenia, zobowiązania, które podaje nam jako tym, którzy mają być żywymi latoroślami Emanuela - „Boga z nami”, nie wstydzącymi się słowem, postawą i czynem świadczyć o tym, w Kogo i w co wierzą. Bł. Maria Karłowska zastanawia się, „jak to zrozumieć, jak to pojąć, że człowiek nie rozmyśla przede wszystkim nad słowami Chrystusa Pana? Jak wytłumaczyć, że Ewangelia nie jest dla myślącego, rozumnego człowieka najważniejszą ze wszystkich książek pod słońcem?”. Bo przecież – jak mówi – „najwyższe prawdy, najcenniejsze światła potrzebne człowiekowi, zawarte są w owych Pismach”.

            Pochylmy się z pokornym uszanowaniem, z wiarą i zaufaniem nad słowami, które już niedługo napełnią radosną Nowiną wnętrza naszych kościołów i ludzkich serc: „SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO I ZAMIESZKAŁO MIEDZY NAMI”. Niech ten rozpoczynający się czas Adwentu ze swą medytacją Słowa Bożego pomoże nam pogłębić osobistą relację z Bogiem; niech pomoże nam niejako dotknąć Jego bliskości w obrazie Nowonarodzonego Dziecięcia w Żłóbku oraz żyjącego wśród nas w Hostii Świętej w tabernakulum i wstępującego do naszych serc – daj Boże, dobrze przygotowanych na ten akt zjednoczenia, komunii z Boskim Emanuelem, bo ta komunia karmi się i żywi Najświętszą Eucharystią. Oby autentyczne Słowo Chrystusa Pana i Jego żywe Ciało prawdziwie znalazło Swoje miejsce w nas i wśród nas, abyśmy – zgodnie z Jego pragnieniem – „byli jedno”. Niech przygotuje nas do tego Niepokalana, Gwiazda Adwentu, pierwsza żyjąca w autentycznej komunii z Bogiem.

                                                                                  Opracowała s. Gaudiosa Dobrska CSDP


 

Wszystkim, których Bóg kocha
i którzy odpowiadają na Jego wezwanie,
by modlić się i czuwać
w tę świętą Noc Bożego Narodzenia,
powtarzam z radością:
objawiła się Miłość Boża do nas!

Czcig. Sł. B. Jan Paweł II

 

Drodzy Czytelnicy „Echa”

 „Objawiła się Miłość Boża do nas” po to,

abyśmy my – TRWALI W KOMUNII Z BOGIEM!
Niech blask Gwiazdy Betlejemskiej na nowo rozpromieni nadzieją i łaską
nasze ludzkie drogi, naszą szarą – czasem, utrudzoną codzienność,
abyśmy doznali wielkiej radości z odnalezienia i rozpoznania Boga - Miłości.
Niech pozwoli nam odczuć, że Emanuel - Bóg jest z nami
i oczekuje tylko jednego:
abyśmy Go zauważyli, uwierzyli i zawierzyli Mu.
Błogosławiona Matka Maria Karłowska mówi, że wciąż na nowo
„Bóg się rodzi w sercu człowieka”.
Oby znów narodził się w nas – przez Łaskę i Miłość – teraz i w Nowym Roku Pańskim 2011.
Niech Maryja, Matka Pana wyprosi nam otwarcie umysłów i serc
na ten wielki Boży dar.

 

 Z modlitwą przy Jezusowym Żłóbku - w jabłonowskim Sanktuarium Bł. Marii Karłowskiej, czcicielki Boga Wcielonego, i z serdecznym – opłatkowym i świątecznym – pozdrowieniem

                                                                                             redakcja „Echa”

Jabłonowo Pomorskie, Boże Narodzenie 2010 r.